10 web design trendy se podívat v roce 2021 za

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

Reaguj­c­ web design je snadno nejlepÅ¡­ volbou pro podniky pÅ™ipraven k zah¡jen­ s mobiln­mi web design, protože se může pochlubit Å™adou kl­Äov½ch v½hod oproti jin½m alternativ¡m. Ale co dÄ›l¡ citliv½ design webu prvotÅ™­dn­ zkuÅ¡enosti?

m­t mobiln­ webov str¡nky je důležitÄ›jÅ¡­ než kdy jindy, protože mobiln­ uživatel internetu ofici¡lnÄ› pÅ™edj­Å¾dÄ›j­ ty, kteÅ™­ použ­vaj­ pracovn­ zaÅ™­zen­. Tak, mobiln­ nebo reaguj­c­ web design v¡m nyn­ dostanete SEO BOOST kvůli novmu factormu hodnocen­ mobiln­ho telefonu.

CelkovÄ› vzato, už si již nemůžete dovolit vyh½bat se vaÅ¡im mobiln­m n¡vÅ¡tÄ›vn­kům t­m, že poskytuje druh½ sazebn­ zkuÅ¡enosti. Pokud nedostanou použitelnost a funkčnost, že reaguj­c­ webov½ design poskytuje, pak jsou velmi pravdÄ›podobn, že půjdou jinam.

  • Ultimate Web Design Inspiration Guide: 168 ručnÄ› vybral webov str¡nky s anal½zou jejich vizu¡ln­ design a design rozhran­.
  • Naučte se od nejlepÅ¡­ch pÅ™­kladů webovho designu analyzov¡ny z firem, jako je Tumblr, Google, Airbnb, Dropbox, Reebok, mince, bose, hn­zdo a des­tky v­ce.
  • a Praktick a časovÄ› ukl¡d¡n­ e-knihy pro jak½koli n¡vrh¡Å™.

Nemůžete z­skat pÅ™­stup k tinalogwebcom

2015 opustil svůj jedinečn½ styl na vÅ¡e, včetnÄ› webovho designu, kter½ pokračuje pÅ™izpůsoben­ letos na mobiln­ proch¡zen­ pÅ™edj­Å¾dÄ›n­ desktopu. Na z¡kladÄ› vlastn­ch diskus­ s designov½m t½mem v UXPIN, pojďme prozkoumat prvn­ deset trendů a jak pokračovat v skl­zen­ jejich v½hod, kter budou v roce 2016.

minimalismus

Minimalistick¡ m­sta ztÄ›lesňuj­ jeden z centr¡ln­ch ide¡lů webovho designu v roce 2015: jednoduchost. Odizolov¡n­ vÅ¡eho, ale z¡kladn­ prvky dÄ›l¡ v­ce než d¡t vaÅ¡emu webu vzduch eleganci - tak snižuje časy nač­t¡n­, pÅ™­jemnou v½hodu pro proch¡zen­ mobiln­ch telefonů. Plus mnÄ› prvků znamen¡ snadnÄ›jÅ¡­ citliv½ design.

Jak bylo vysvÄ›tleno ve volnm průvodci Web Design Trendes 2015 & 2016, minimalistick½ estetika tak spolupracoval s pokrokem ve vizu¡ln­ch schopnostech, což povzbuzuje jin trendy jako HD pozad­.

Ve v½Å¡e uvedenm pÅ™­kladu Omega obsahuje pouze to, co je potÅ™eba: Nastaven­ jazyka, rozbaliteln menu a logo pro n¡vrat na domovskou str¡nku. To upozorňuje tměř v½hradnÄ› k hrdinu obrazu luxusn­ho produktu, protože tam nen­ mnoho dalÅ¡­ch prvků UI soutěžit.

tipy

s "pod fold" m½tem prok¡zan½m Å¡patn½m, dnes designÅ™i a uživatel podobnÄ› uzn¡vaj­ hodnotu dlouhho rolov¡n­: v­ce kreativn­ svobody, vylepÅ¡en vypr¡vÄ›n­, silnÄ›jÅ¡­ interakce, a zjednoduÅ¡en¡ navigace (pokud je m­sto mal dost).

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.