21 nejlepších nonprofitských webových stránek 2021, které skutečně dělají rozdíl

St¡hnÄ›te si modern­ prohl­Å¾eč:

 • bootstrap r¡mec
 • css
 • konstrukčn­ trendy
 • fonty
 • design na voln noze
 • Obecn½ design
 • Ikony
 • Design inspirace
 • javascript
 • logo design
 • n¡vrh
 • Fotografie
 • tiskov½ design
 • UI Design
 • UX Design
 • web design
 • wordpress
 • wordpress pluginy
 • wordpress motivy
 • Adobe After Effects
 • Adobe Illustrator
 • Adobe InDesign
 • Adobe Lightroom
 • Adobe Lightroom
 • Adobe Photoshop <
 • Adobe Premiere PRO
 • Apple Keynote
 • Apple Motion
 • fin¡le cut Pro
 • Microsoft PowerPoint
 • Procreate
 • skica aplikace

ZvyÅ¡ov¡n­ penÄ›z za charitu je vzneÅ¡en¡ vÄ›c, ale pokud mus­te ručnÄ› sb­rat dary, může to b½t časovÄ› n¡ročn, nemluvÄ› o tom, že budete sb­rat dary na mnohem pomalejÅ¡­ tempo. To je důvod, proč neziskov organizace a charitativn­ organizace mohou opravdu těžit z atraktivn­ webov str¡nky.

Pro startry, charita nebo neziskov¡ str¡nka pom¡h¡ vysvÄ›tlit, co stoj­te pro vaÅ¡i misi. Může tak vysvÄ›tlit, jak se n¡vÅ¡tÄ›vn­ci mohou zapojit do vaÅ¡­ charitativn­ organizace a jak mohou učinit dary.

konečnÄ›, charitativn­ nebo neziskov str¡nky mohou b½t použity nejen na zv½Å¡en­ povÄ›dom­ o tto problematice, ale tak poskytovat transparentnost a pÅ™esvÄ›dčit sv prospÄ›ch, že pen­ze byly k dobrmu použit­.

Pod­vejte se na naÅ¡i sb­rku neziskov½ch a charitativn­ch webov½ch str¡nek, kter můžete použ­t jako inspiraci, pokud hled¡te navrhnout vaÅ¡e webov str¡nky nebo pokud jste n¡vrh¡Å™ pracuj­c­ na charitativn­ str¡nce. < / p >.

 • Co je to pÅ™esnÄ›, co m¡m r¡d? Z­skejte konkrtn­ a pokusit se vyj¡dÅ™it vÄ›ci jasnÄ› pro budouc­ použit­, jak budete tÅ™­dit prostÅ™ednictv­m sv½ch n¡padů. <
 • Co je to proj­t kolem na webu? KromÄ› toho, jak snadn je pro v¡s pro v¡s, pÅ™edstavte si, jak vaÅ¡e publikum může reagovat na design nebo funkci. <
 • Co tuto str¡nku umožňuj­ lidem dÄ›lat? Identifikujte funkčnost, kter¡ je tak důležit¡ pro vaÅ¡e str¡nky, aby zahrnovaly, jako jsou registrace e-mailu nebo online dary. <
 • jak½ druh platformy je postavena? Pokud douf¡te, že budete aktualizovat in-house, můžete upÅ™ednostnit systm, se kter½mi se obezn¡m­te s, jako je kontrola, pokud je to WordPress. <
 • Jak se liÅ¡­ od toho, co potÅ™ebujeme? I když se v¡m l­b­ spousta str¡nek, vol¡n­, co se v¡m nel­b­ nebo potÅ™ebujete, pom¡h¡ zºÅ¾it, co hled¡te.

  Když potÅ™ebujete kreativn­ jiskru, rozhl­Å¾­te se pro webov str¡nky designu inspirace může skočit-spustit svou brainstorming a pomoci v¡m rozhodnout se vaÅ¡e l­b­ a nel­b­. Ale pokud nejste opatrn­, kompilace parta pÅ™­kladů může dostat vaÅ¡e webov str¡nky projektu na Å¡patnou nohu.

  Než budete tr¡vit pÅ™­liÅ¡ mnoho času hled¡n­m seznamů ocenÄ›n½ch webov½ch str¡nek nebo kladen­ kolegů a pÅ™¡tel pro n¡pady, ujistÄ›te se, že m¡te pl¡n pro to, co chcete dos¡hnout. Existuje cel¡ Å™ada způsobů, jak můžete b½t LED Astry, kter½ pouze snÄ›hov¡ koule, když se posunete kupÅ™edu, s uveden­m rozpočtu, vytv¡Å™en­ ž¡dosti o n¡vrh, a v½bÄ›rem spr¡vn webov designu společnosti.

  způsob, jak½m vystupujete z trati

  Spr¡va vaÅ¡eho nonprofitskho webu projektu je dost tvrd½, aniž by dostal vykolejen­ hned na zač¡tku. Hled¡te inspiraci a pÅ™­klady webov½ch str¡nek je dobr½ způsob, jak definovat sv obl­ben a nel­b­, ale může v¡s odvr¡tit od nejdůležitÄ›jÅ¡­ch str¡nek. Zde jsou nÄ›kter ze společn½ch problmů, s nimiž jsme se setkali se vÅ¡emi typy organizac­.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.