žádný

Tento podnikatelsk½ pl¡n je pevnÄ› konstruovan½, stručn½ zv¡Å¾en­ vÅ¡ech faktorů, kter jsou důležit pro zah¡jen­ tto pek¡rny. Od poplatků za pron¡jem do konkurence a sez³nn­ch zmÄ›n na n¡klady na bochn­k, tento pl¡n nezanechal nic out.all, aniž by byl pÅ™­liÅ¡ podrobn½. Tento pÅ™­kladn½ pl¡n je velmi zaměřen a kompletn­, což pomůže podnikov pobyty na kurzu.

Shrnut­ Executive

PovÄ›dom­ o vysoce kvalitn­m pečivu je na vzestupu. Dobr½ chlb je vz¡cn¡ kombinace v½Å¾ivy, pohodl­ a luxusu. DneÅ¡n­ spotÅ™ebitel m¡ mnÄ› času na vytv¡Å™en­ zdravho, ručnÄ› vyr¡bÄ›nho chleba, ale st¡le v­ce oceňuje nutričn­ a smyslov v½hody, kter poskytuje. Dobr½ chlb poskytuje vl¡kno a sacharidy ve vhodnm, n­zk tukov formÄ›, kter¡ je pÅ™enosn¡ a lahodn¡. Dobr½ chlb nikdy nevyjde ze stylu.

Å ekotn­k bude produkovat a prod¡vat vysokou kvalitu, ručnÄ› vyr¡bÄ›n chleby obyvatelům a turistům pÅ™­stavu Hannover a Freeman County. Společnost se zaměř­ na evropsk½ styl; PÅ™irozenÄ› kladen chleby a bagety vyroben s vysoce kvalitn­mi ingrediencemi. Chleby budou pečen a prod¡v¡ny v obchodn­m zaÅ™­zen­ pomoc­ 4 paluby, parn­ injekčn­ trouby. ZaÅ™­zen­ pro ºsporu pr¡ce umožn­ majiteli spustit celou operaci s pomoc­ dvou č¡st­, sez³nn­ch zamÄ›stnanců.

Hlavn­ konkurence str¡Å¾ců zahrnuje obchod s potravinami v oblasti zdrav­, tÅ™i cukr¡rny a tÅ™i supermarkety v oblasti pÅ™­stavu Hannover. Jeho v½hoda spoč­v¡ ve vysok kvalitÄ› sv½ch produktů v důsledku specializace a Å™emesln v½roby. Hlavn­m marketingov½m zaměřen­m bude oč­ chyt¡n­ znamen­, vůnÄ› čerstvho chleba, kter½ z průčel­, a periodick tiÅ¡tÄ›n reklamy. Společnost bude ochutnat sv v½robky svobodnÄ›.

Po založen­ operace bude společnost prozkoumat možnost vychov¡vat sendviče sendviče. Rovněž bude zv¡Å¾ena poskytov¡n­ velkoobchodn­ho chleba a pečiva do oblasti restaurac­ a speci¡ln­ch osobnost­.

Společnost je založena společnost­ Kevin Richards, Å™emesln­k Baker v současn dobÄ› pečen­ chleba a pečivo pro zubn­ foods Společnost v pÅ™­stavu Hannover, Michigan. Kevin str¡vil posledn­ dva roky budov¡n­ programu TFC od z¡kladu nahoru. Jeho manželka Renee Richars je tak pekaÅ™em chleba, kter¡ m¡ zapečen¡ po dobu jednoho roku na obilnm koopravce, hlavn­m konkurentn­m soutěž­c­m. SpolečnÄ› pÅ™in¡Å¡ej­ bohatstv­ praktick½ch zkuÅ¡enost­ a realistick tržn­ smysl pro společnost.

Str¡Å¾ce v současn dobÄ› hled¡ 70 000 dolarů v ºvÄ›rech, aby podnik¡n­ podnik¡n­. Hlavn­ n¡klady zahrnuj­ n¡kupy vybaven­, n¡jemn, n¡kupy složek, ºpravy str¡nky a marketing, kter½ celkem 61 000 dolarů. Prom­tan tržby za prvn­ch tÅ™­ mÄ›s­ců, na z¡kladÄ› tržn­ch a soutěžn­ch studi­, celkem 41 087 dolarů. Celkov provozn­ n¡klady a n¡klady na prodej zanech¡vaj­ průmÄ›rn½ zisk ve v½Å¡i 4 740 USD za mÄ›s­c.

Otev­rac­ den je napl¡nov¡n na 1. července 1996. Zat­mco breadcrafter m¡ potenci¡l pro vysok½ růst, prvn­ tÅ™i roky bude str¡vit zakl¡dat finančn­ stabilitu společnosti a zvyÅ¡uj­c­ se pod­l na trhu.

tipy na webu

Pečen­ je umÄ›n­ a vÄ›da o dobrm j­dle pÅ™ich¡z­ pÅ™­mo z trouby. Pek¡rensk pÅ™edmÄ›ty pÅ™evzaly potravin¡Å™sk½ průmysl a lid jsou v­ce do tÄ›ch lahodn½ koÅ¡­Äky, rohl­ky a dokonce i l¡kav dorty pro každou danou pÅ™­ležitost.

neobtěžujte s kopi­ a vložen­m

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.