Software Adobe Software Co můžete používat a kde

Adobe Creative Suite (CS) je pÅ™eruÅ¡en¡ softwarov¡ sada grafickho designu, ºpravy videa a v½vojov½ch aplikac­ vyvinut½ch aplikac­ Adobe Systems. Každ vyd¡n­ se skl¡dalo z nÄ›kolika aplikac­ Adobe, jako napÅ™­klad Photoshop, Acrobat, Premiere Pro nebo After Effects, InDesign a Illustrator, kter½ se stal průmyslov½mi aplikacemi pro mnoho grafick½ch pozic.

Posledn­ verze Creative Suite Suite, Adobe Creative Suite 6 (CS6), byl spuÅ¡tÄ›n v vyd¡n­ ud¡losti 23. dubna 2012 a vydala 7. kvÄ›tna 2012. CS6 byl posledn­ z Adobe N¡vrhov n¡stroje, kter maj­ b½t fyzicky dod¡v¡ny jako boxovan½ software, protože budouc­ vyd¡n­ a aktualizace by byly doručeny pouze prostÅ™ednictv­m stahov¡n­.

6. kvÄ›tna 2013 Adobe ozn¡mil, že CS6 by byla posledn­ verz­ kreativn­ho apartm¡, [2] [3] [4] a že budouc­ verze jejich kreativn­ho softwaru budou k dispozici pouze prostÅ™ednictv­m jejich Adobe Creative Cloud Subscription Model. Společnost Adobe tak ozn¡mila, že bude i nad¡le podporovat CS6 a poskytlo by opravy chyb a aktualizace zabezpečen­ prostÅ™ednictv­m dalÅ¡­ch v½znamn½ch upgrady operačn­ch systmů MAC a Windows (od roku 2013). [5] Kreativn­ sady bal­Äků byly taženy z internetovho obchodu Adobe v roce 2013, [6], ale byly st¡le k dispozici na sv½ch internetov½ch str¡nk¡ch až do ledna 2017. [7]

 • 1APplications
 • 2Ditions
 • 3History
  • 3.1Creative suite 1 a 2
  • 3.2Creative suite v½roba Studio
  • 3.3macromedia studio
  • 3.4Creative suite 3
  • 3.5Creative Suite 4
  • 3.6Creative suite 5
   • 3.6.1Creative Suite 5.5

   Obsah

   Adobe ozn¡mil, že již nejsou vyv­jeny nov funkce pro muzi a ukončili technickou podporu v roce 2020. Z důvodu toho, že mnoho uživatelů hled¡ alternativy - zde jsou 5, kter doporučuji.

   Squarespace

   NejlepÅ¡­ webov½ stavitel All-kolem ... Adobe Muse nepÅ™iÅ¡el s ž¡dn½mi motivy a nut­ v¡s navrhnout vaÅ¡e webov str¡nky od nuly. To vytvoÅ™ilo dobÅ™e vypadaj­c­ webov str¡nky s mºzem dlouh½m procesem.

   Naopak Squarespace pÅ™ich¡z­ s 90+ profesion¡lnÄ› navržen½mi Å¡ablonami, kter jsou definov¡ny jejich sofistikovan½m vzhledem a pocitem. Mysl­m, že jsou nÄ›kteÅ™­ z nejlepÅ¡­ch nab­zen½ch jak½mkoliv webov½m stavitelem. Na rozd­l od Adobe Muse, Squarespace obsahuje službu hosting webov½ch str¡nek spolu s jeho webov½m stavebn­m softwarem.

   Squarespace nen­ nejjednoduÅ¡Å¡­ použ­vat webov str¡nky Creator- popisuji jako intuitivn­ sp­Å¡e než uživatelsky pÅ™­jemn½. To by nemÄ›lo b½t problm pro uživatele Adobe Muse, i když je st¡le v½raznÄ› mnÄ› komplexn­ než Muse, byla.

   WebFlow

   VytvoÅ™en­ webov str¡nky nemus­ b½t komplikovan. AÅ¥ už je to statick¡ informačn­ str¡nka nebo složitÄ›jÅ¡­ s videem, animovanou grafikou a interaktivitou, nejdůležitÄ›jÅ¡­ je m­t dobr½ pl¡n. Pot, co jste načrtli ºÄel a funkce sv½ch webov½ch str¡nek, pak budova potÅ™ebuje spr¡vn webov str¡nky stavitele pro vaÅ¡e c­le. Adobe Creative Cloud nab­z­ n¡Å™ad­ od jednoduchho sofistikovanho.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.