Nejlepší software pro správu dokumentů a systémy 2021

 • str¡nka nahoru
 • Produkty
 • ucosminexus Documentbroker
 • Produkty
 • Produkt Seznam
 • Kl­Äov funkce a produkty
 • Spr¡va dokumentů

Shrom¡Å¾dÄ›n dokumenty můžete spravovat pomoc­ různ½ch metod

Můžete uložit verzi dokumentu. UCosminexus DocumentBrer tak podporuje spr¡vu konfigurace, kter¡ shrnuje stav každho dokumentu ve složce ve stanovenm čase a spravuje historii stavů.

Registrace s multifunkčn­m strojem

Můžete spravovat dokumenty vytvoÅ™en v různ½ch datov½ch form¡tech, ale maj­ stejn½ obsah jako jeden dokument. To znamen¡, že můžete extrahovat dokument v datovm form¡tu vhodn½ pro režim použit­ (napÅ™. StvoÅ™itele nebo reference).

check-in / check-out

Tato funkce si vyhrazuje opr¡vnÄ›n­ z¡pisu pro verzi pÅ™ed extrahov¡n­m dokumentu a pak zakazuje jinmu uživateli, než je uživatel, kter½ dokument z­skal k pÅ™eps¡n­ dokumentu. Může tak zabr¡nit duplicitn­ aktualizaci jin½m uživatelem.

DalÅ¡­ funkce pro spr¡vu dokumentů

Systm spr¡vy dokumentů (DMS) je systm slouž­ k pÅ™ij­m¡n­, sledov¡n­, spr¡vu a ukl¡d¡n­ dokumentů a sn­Å¾en­ pap­ru. VÄ›tÅ¡ina z nich je schopna udržet z¡znam o různ½ch verz­ch vytvoÅ™en½ch a upraven½ch různ½mi uživateli (sledov¡n­ historie). V pÅ™­padÄ› spr¡vy digit¡ln­ch dokumentů jsou tyto systmy založeny na poč­tačov½ch programech. Term­n m¡ nÄ›kolik pÅ™ekryt­ s koncepty systmů pro spr¡vu obsahu. ÄŒasto je vn­m¡na jako složka systmů podnikovho obsahu (ECM) a souvisej­c­ s digit¡ln­m Å™­zen­m aktiv, zobrazov¡n­ dokumentů, systmů pracovn­ho postupu a systmy Å™­zen­ z¡znamů.

 • 1history
 • 2components
 • 3standardizace
 • 4document control
 • 5 integrovan½ dm
 • < Li Class = "ToContul-1 Tobsection-6"> 6document Management Software
 • 7see tak
 • 8Reference
 • 9External odkazy

Obsah

 • ZIP a UNZIP OkamžitÄ›
 • Spr¡va vÅ¡ech souborů na jednom m­stÄ›
 • Sd­let pÅ™­mo na Cloud, Soci¡ln­ mdia a im
 • PÅ™evst na PDF, pÅ™idat vodoznaky a zmÄ›nit velikost fotografi­
 • PÅ™ipojit a sd­let na cest¡ch s ZIPSHARE

Systmov požadavky

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.