Můžete vydělat peníze, které mají webhosting prodejce

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

Prodejce hosting pl¡ny jsou určeny pro firmy nebo jednotlivce, kteÅ™­ pl¡nuj­ prod¡vat webhostingov služby pod svou vlastn­ značkou, ale nemaj­ možnost investovat do serverov infrastruktury. Tento typ hostov¡n­ je velmi popul¡rn­ mezi web design firem a poskytovatele online služeb, kter nab­zej­ digit¡ln­ produkty a m­sto toho, aby v¡m pos­lali do firmy tÅ™et­ strany, aby hostili vaÅ¡e str¡nky, dÄ›laj­ to "in-house" jako dalÅ¡­ zdroj zisku.

Co oček¡vat od reselleru hosting pl¡nu?

Reseller Hosting je velmi podobn½ spravovanho virtu¡ln­ho soukromho serveru, kde dostanete hostingov½ ºÄet s pÅ™edinstalovan½m softwarem a prostÅ™edky serverů. Pl¡n prodejce obvykle dod¡v¡ s fakturačn­m softwarem, kter½ umožňuje sv½m vlastn­kovi spravovat ºÄty klientů a plateb snadno. Obvykle prodejce pl¡ny jsou značkov, to znamen¡, že můžete pÅ™izpůsobit způsob, jak½m bude ovl¡dac­ panel vypadat, pÅ™idejte logo vaÅ¡­ společnosti, vytvoÅ™te si vlastn­ servery vlastn­ho n¡zvu a m¡te vlastn­ specializovanou adresu IP.

Poskytovatel hostov¡n­ nejvyÅ¡Å¡­ho prodejce

Poč­naje ve v½Å¡i 22,39 USD / mÄ›s­c zahrnuje 80GB m­sto na disku, 800GB Å¡­Å™ka p¡sma, bezplatn vyhrazen IP, neomezen cpanely, bezplatn z¡lohy, SSD, WHMCS fakturačn­ software, prodejce enom domny, značkov n¡stroje pro v½zvu a mnohem v­ce.

# Hostgator Prodejce

Poč­naje od 19,95 dolarů / mÄ›s­c, umožňuje hostit neomezen domny a zahrnuje 60 GB m­sta na disku, 600GB Å¡­Å™ka p¡sma, software WHMCS klienta klienta a fakturačn­ software, n¡stroje pÅ™idÄ›lov¡n­ zdrojů, 99,9% Uptime z¡ruka, soukrom jmno servery, nejnovÄ›jÅ¡­ cpanel a mnoho v­ce.

 • Linux Reseller Hosting
 • Windows Reseller Hosting
 • Linux Sd­len½ hosting
 • Windows Sd­len hostov¡n­
 • Servery
  • Linux VPS servery
  • Windows VPS servery
  • Dedikovan servery

  MyResellerHome.com dostane čast dotazy k n¡kupu webhostingov½ch podniků z mal½ch a velk½ch prodejců a hostingov½ch firem z celho svÄ›ta. Pokud obsluhujete mal až stÅ™ednÄ› velk hostitelsk firmy, kter chcete prodat, MyResellerHome.com ji může koupit a nab­dnout v½jezd. Pokud jste z¡jem o prodej sv½ch hostingov½ch podniků, můžete n¡s kontaktovat pro dalÅ¡­ diskuse.

  o myresellerhome.com m¡ 10 let zkuÅ¡enost­ v hostingu business.O NaÅ¡i klienti jsou zvykl­ na osobn­ ºroveň služeb oček¡van od specializovan shop.O MyResellerHome.com poskytuje vlastn­ konfigurace pro hostov¡n­ klientů. Nesnaž­me se hodit ºÄty do nepoužiteln½ch pÅ™edkonfigur¡torů.O MyResellerHome.com může zajistit hladk½ pÅ™echod vaÅ¡ich ºÄtů s minim¡ln­m naruÅ¡en­m vaÅ¡ich klientů.O MyResellerHome.com nevyžaduje, abyste prod¡vali sv vybaven­ nebo softwarov licence s vaÅ¡­m Sd­len¡ ºroveň hosting.O MyResellerHome.com bude pracovat pÅ™­mo s v¡mi, takže se můžete vyhnout 10-15% obchodn­ch maklÅ™sk½ch poplatků.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.