Jak vytvořit své první portfolio na volné noze nebo designu

Pokud jste vlastn­kem str¡nek (nebo spravujete tento web), pros­m, whitelist vaÅ¡e IP nebo pokud si mysl­te, že tento blok je chyba, otevÅ™ete pros­m letenku a nezapomeňte zahrnout podrobnosti bloků (zobrazen v poli n­Å¾e) , Takže v¡m můžeme pomoci pÅ™i odstraňov¡n­ problmů.

Kontrolujeme v¡Å¡ prohl­Å¾eč strategieCubecom

S webov½mi str¡nkami portfolia vraha Design Agency je nejlepÅ¡­ způsob, jak pÅ™esvÄ›dčit sv velk designov klienty, kteÅ™­ v¡s najmout. VaÅ¡e webov¡ str¡nka portfolia jsou jedno m­sto, kde se dostanete do chlubit a pÅ™edv¡dÄ›t veÅ¡kerou pr¡ci, kterou jste udÄ›lali. Ale bohužel je to tak jeden z sekc­, kter vÄ›tÅ¡ina n¡vrhov½ch agentur se dostanou Å¡patnÄ›.

Pokud vaÅ¡e portfolio trv¡ dlouho, než nač­st, použ­v¡ zastaral technologie, nebo neÅ™ekne jasnou zpr¡vu, nastavujete se do selh¡n­. Pokud jde o navrhov¡n­ webov½ch str¡nek portfolia, nahr¡v¡n­ banda screenshotů vaÅ¡­ pr¡ce nebo uv¡dÄ›n­ n¡hodn½ch faktů o vaÅ¡­ agentuÅ™e nikdy nebude fungovat.

Velk¡ designov¡ webov¡ str¡nka portfolia designu by nemÄ›ly nejen pÅ™edvst svou nejlepÅ¡­ pr¡ci, ale tak zobrazit svůj designov½ styl podpisu, kter½ bude dÄ›lat mnohem těžš­ pro vaÅ¡e klienty, aby si odnesli oči od vaÅ¡ich webov½ch str¡nek. Dnes jsme shrom¡Å¾dili Å™adu ºÅ¾asn½ch portfolia webov½ch str¡nek vytvoÅ™en½ch popul¡rn­mi designov½mi agenturami, pro v¡s učit se a inspiration z nich.

hloup¡ studia

Designov¡ agentura Stupid Studios m¡ jeden z nejodv¡Å¾nÄ›jÅ¡­ch a nejpodivnÄ›jÅ¡­ch webov½ch str¡nek, kter jsme kdy vidÄ›li. A stejnÄ› jako motto společnosti, jejich portfolio str¡nka je tak "hloup" jednoduch. Webov¡ str¡nka m¡ tak dalÅ¡­ sekci s n¡zvem "DÄ›tsk hÅ™iÅ¡tÄ›", kde t½m vitr­ny nÄ›kter z vÄ›c­, kter navržen½ch pro z¡bavu.

St¡hnÄ›te si modern­ prohl­Å¾eč:

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.