SAP Cloud Connector Jak připojit systém ABAP SAP Cloud Platform

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

Chcete-li nasadit aplikaci Sapui5 vytvoÅ™enou na webu SAP Web IDE na serveru ABAP Front-End Server, potÅ™ebujeme konektor Cloud. Cloud Connector vytvoÅ™­ rozhran­ mezi platformou SAP Cloud a na premise Abap Front-End System. V tomto tutori¡lu vysvÄ›tl­m, jak nastavit spojen­ mezi platformou SAP HANA Cloud a Cloud konektorem v kroku za krokem.

PÅ™ipojen­ SAP Web IDE s Cloud Connector-krok za krokem

SAP Cloud Platform je platforma jako služba vyvinut¡ společnost­ SAP SE pro vytv¡Å™en­ nov½ch aplikac­ nebo rozÅ¡­Å™en­ st¡vaj­c­ch aplikac­ v bezpečnm prostÅ™ed­ cloud computingu spravovanho společnost­ SAP. Platforma SAP Cloud integruje data a obchodn­ procesy. [2] [3]

Obsah

v tomto pÅ™­spÄ›vku bude instalovat a konfigurovat konektor cloudu. Takže budeme instalovat mal½ server na naÅ¡em poč­tači, kter½ bude sloužit jako bezpečnostn­ tunel sd­let zdroje pÅ™ipojen­ k SAP prostÅ™ednictv­m naÅ¡­ platformy. Budeme tak nezbytnou konfiguraci využ­t v½hod tÄ›chto zdrojů ze služby SAP Webide.

Na jedn stranÄ› je ofici¡ln­m n¡strojem SAP vystavit naÅ¡i SAP v systmu Premise na vnÄ›jÅ¡­ svÄ›t (mimo n¡Å¡ DMZ). I když se jedn¡ o velmi jednoduchou instalaci, je ºkolem prov¡dÄ›n odborn­ky v operac­ch a b¡zi. V tomto scn¡Å™i se v½voj¡Å™i konzumuj­ služby pÅ™­mo od sv½ch ºÄtů SCP, aniž by museli vstoupit do konektoru Cloud.

Na druhou stranu, pÅ™es konektor SAP Cloud můžeme odhalit zdroje SAP, ke ktermu m¡me pÅ™­stup z naÅ¡eho poč­tače, proto můžeme vystavit jak½koliv server, ke ktermu maj­ pÅ™­stup s naÅ¡­m logem SAP jako obvykle. To je možnost Å¡iroce použ­van¡ v½voj¡Å™i a bude to pÅ™­pad použit­, kter½ podrobnÄ› uvid­me n­Å¾e.

krok: Nainstalujte konektor cloudu

Můžeme vidÄ›t, že je nutn m­t Java JDK verzi 7/8 pro jeho instalaci. Pokud potÅ™ebujete, otevÅ™ete odkaz ke stažen­. Instalace by nemÄ›la poskytnout ž¡dn½ problm, ale nÄ›kdy se to stane, zejmna pokud jste nainstalovali velmi starou verzi Java nebo takov½ch vÄ›c­.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.