Promiň, byl jsi blokován

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

Google fonts m¡ knihovnu s v­ce než 1000 fonty, kter můžete snadno pÅ™idat na sv webov str¡nky s CSS. M­t pÅ™­stup k tolika možnosti zn­ skvÄ›le, dokud si neuvÄ›dom­te, že na nÄ› nikdy nebudete m­t dostatek času. NaÅ¡tÄ›st­ nemus­te. Prozkoumejte 30 nejlepÅ¡­ch fontů Google, abyste se rozhodli, kter z nich budou vypadat ºÅ¾asnÄ› na vaÅ¡em dalÅ¡­m designu webov½ch str¡nek.

Chcete-li provst proces jeÅ¡tÄ› pohodlnÄ›jÅ¡­, UXPIN nyn­ umožňuje pÅ™idat fonty Google do prototypů. Nemus­te se starat o nalezen­ go-kolem, kter½ stav­ vaÅ¡e obl­ben¡ p­sma do UXPIN. Stač­ zvolit možnost, kter¡ vyhovuje vaÅ¡emu projektu a do pr¡ce!

Proč použ­vat nejlepÅ¡­ z¡ležitosti Google fonty

Pokud nefungujete ve webov½ch str¡nk¡ch Design, můžete se divit, proč z¡lež­ na tom, zda m¡te rozs¡hlou knihovnu p­sem. Tak dlouho, jak text d¡v¡ čten¡Å™Å¯m informace, kter potÅ™ebuj­, to dÄ›l¡ svou pr¡ci dobÅ™e, že? Grafika a rozvržen­, aby str¡nky vypadaly pÅ™itažliv. Kdo se star¡ o text?

NejvÄ›tÅ¡­ chybou je matouc­ text s fonty. Text d¡v¡ čten¡Å™Å¯m pÅ™­m informace. P­sma použ­vaj­ typografii pro veden­ oka n¡vÅ¡tÄ›vn­ka webov½ch str¡nek, zdůraznit nÄ›kter informace a pÅ™idat na atraktivitu webov½ch str¡nek.

NejlepÅ¡­ fonty Google funguj­ dobÅ™e na mobiln­ch zaÅ™­zen­ch

Snad nejdůležitÄ›jÅ¡­ je dneÅ¡n­ n¡vrh¡Å™i webov½ch str¡nek pÅ™em½Å¡let o tom, jak se na mobiln­ch obrazovk¡ch zobraz­ různ¡ p­sma. Asi 81% Američanů vlastn­ smartphony. VÄ›tÅ¡ina Evropanů tak vlastn­ smartphony.

DalÅ¡­ menu

To prostÄ› nen­ nÄ›co, co naÅ¡e mysli jsou vyÅ¡koleni, aby hledali a neček¡m, že v¡s najdete p­smo, kter½ bude "wow" n¡vÅ¡tÄ›vn­ky vaÅ¡ich webov½ch str¡nek. Ale mohu zaručit, že jste na internetov½ch str¡nk¡ch, kter maj­ fonty, kter byly obecn, nepovolen, obt­Å¾n č­st, nebo se c­til mimochodem. ZÅ™ejmÄ› nechcete, aby lid mÄ›li tento dojem z vaÅ¡ich webov½ch str¡nek.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.