Nejlepší zdarma fonty pro webové stránky. A jak si vybrat dokonalý

Nemůžete pÅ™istupovat ke stÅ™edn­m programu

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

Může se zd¡t, že si vyberete p­smo je rychl½, menÅ¡­ krok ve vaÅ¡em procesu n¡vrhu UI. Ale s tolika možnost­ může b½t opravdu těžk zºÅ¾it dokonal p­smo nebo rozhodnout se na pravm p¡rov¡n­ p­sma.

Dnes jsme pÅ™ipravili 22 ºÅ¾asn½ch fontů serif, kter použ­vaj­ pro vaÅ¡e webov str¡nky. Uvid­te, zda Serif fonty jsou vhodn pro styl vaÅ¡­ společnosti a nauč­ se, jak je sp¡rovat s jinou typografi­.

serif vs sans serif

Serif je mal½ tah, kter½ se Å¡­Å™­ z p­smen, č­slic a dalÅ¡­ch postav v rodinÄ› p­sma. Jedn¡ se o tradičn­ typ p­sma, kter½ se použ­v¡ pro zobrazen­ v­ce tiskov½ch mdi­. Naproti tomu Sans-Serif z­sk¡ svou popularitu na webu pro pravidelnou kopii webov½ch str¡nek.

na otočen­, serif fonty jsou spojeny s sofistikovan½mi a renomovan½mi značkami, kter udržuj­ obraz Å¡pičkov společnosti. Oni se objevili v Å¡irokm rozliÅ¡en­ v New York Times a Huffington Post, nebo na zn¡m½ch m³dn­ch webov½ch str¡nk¡ch, jako jsou Dior a nebo Burberry, kteÅ™­ v posledn­ dobÄ› udÄ›lali sv e-commerce webov str¡nky.

NicmnÄ›, časy mÄ›nit. BÄ›hem posledn­ch nÄ›kolika let, celosvÄ›tov m³dn­ značky pÅ™ehodnoceny z polenistick½ch fonty Serif v jejich logech a e-commerce web design na minimalistick sans. Proč se to dÄ›je, zept¡te se?

NejlepÅ¡­ modern­ fonty

M¡te již hotov½ design webov½ch str¡nek s obsahov½m pl¡nem a grafick½m designem? Dokonale! Ale je tu jeÅ¡tÄ› jeden důležitÄ›jÅ¡­ prvek, kter½ mus­te pamatovat - fonty! PÅ™i vytv¡Å™en­ webov½ch str¡nek bude ot¡zka vždy: Kter¡ p­smo m¡m vybrat? Pokud si nejste jisti, zda je dekorativn­ p­smo vhodnÄ›jÅ¡­ pro vaÅ¡e webov str¡nky nebo jednoduch p­smo - nebojte se! Na Bowwe v¡m pomůžeme vybrat p­smo dokonale pÅ™izpůsoben potÅ™eb¡m vaÅ¡­ značky. Tento čl¡nek pÅ™ipravil sb­rku nejzaj­mavÄ›jÅ¡­ch fontů z různ½ch kategori­. Poznejte nejlepÅ¡­ fonty pro v¡Å¡ průmysl a použ­vejte je na sv½ch webov½ch str¡nk¡ch!

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.