Výkonové náklady na vlastní webová písma a jak to vyřešit

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

Existuje v­ce než 800 fontů Google zdarma. Ale p¡rov¡n­ p­sma nejsou snadn a mnoho z tÄ›chto p­sem nefunguj­ pro typick webov str¡nky. Souč¡st­ iniciativy 25x52, tento spolupracuj­c­ projekt nab­z­ inspiraci pro použ­v¡n­ knihovny fontů Google

gnat a b½ka

Gnat se vynoÅ™il jeden z rohů b½ka a zůstal tam sedÄ›l za značn½ čas. Když dostal dostatečnÄ› a chystal se odletÄ›t, Å™ekl b½ka, "nevad­, jestli teď půjdu?" B½k jen zvedl oči a poznamenal, bez z¡jmu, "je to pro mÄ› jeden jeden; VÅ¡iml jsem si, kdy jsi pÅ™iÅ¡el, a j¡ nev­te, až odejdeÅ¡. "

tutori¡ly

Pryč jsou dny, kdy jsme museli vložit spoustu propriet¡rn­ch form¡tů pro různ prohl­Å¾eče, jako je .eot pro Internet Explorer a .SVG pro safari. Nyn­ nejnovÄ›jÅ¡­ standard .Woff2 je dostačuj­c­, takže pÅ™id¡v¡n­ self-hostovan½ch webov½chFontů bylo vynaloženo.

Použit­ self-hostovan p­sma

.woff2 bude pracovat v chromu, firefoxu, operu, safari, hranÄ› (ano, sud½ okraj), stejnÄ› jako mobiln­ prohl­Å¾eče (iOS Safari, Android prohl­Å¾eč, Opera Mobile, Chrome pro Android, Samsung Internet, QQ Browser, Baidu Browser)

pomoc­ webov½chFontů z fonty Google

  • Windows 10/8/7 / Vista: KlepnÄ›te prav½m tlač­tkem myÅ¡i na soubory p­sem> "Instalovat"
  • Mac OS Poklepejte na soubor Font> "Instalovat tlač­tko p­sma ". Jin½ os.

    Promluvme si o webov½ch p­smech. KonkrtnÄ›ji, o chybÄ›, kterou jsem vidÄ›l v½voj¡Å™Å¯m, aby v nÄ›kolika projektech pro různ agentury: vložen­ webovho p­sma Å¡patn½m způsobem. V každm z pÅ™­padů, služba, kterou použ­vali, byla fonts.com, a vzhledem k popularitÄ› služby, tento rychl½ tip by mohla b½t užitečn¡ pro nÄ›kter lidi.

    Tak co je to za problm? Když si st¡hnete p­smo pro self-hosting, často pÅ™ich¡z­ s nÄ›kter½mi demo CSS, takže vid­te, jak můžete použ­t webov½ p­smo ve svm projektu. Fonts.com to taky. Zde je způsob, jak½ k³d CSS vypad¡, napÅ™­klad:

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.