10 Klasické knihy Každý vážný programátor by měl číst

 • Agile
 • AI
 • velk¡ data
 • cloud
 • datab¡ze
 • DEVOPS
 • integrace
 • iot
 • java
 • microservices
 • open source
 • V½kon
 • zabezpečen­
 • web dev

Pokud jste program¡tor, mus­te si pÅ™eč­st v­ce než jen k³d

Pokud jste nÄ›co jako j¡, pak pravdÄ›podobnÄ› budete m­t pedagogick½ materi¡l. Existuje hojnost zdrojů tam pro voln noze, ale nÄ›kdy nic nepÅ™ekon¡v¡ z stolu a sedÄ›t s dobrou knihou.

Takže aÅ¥ už jste designr, v½voj¡Å™, student, soci¡ln­ mdia nebo obchodn­ konzultant, pod­vejte se na naÅ¡i sb­rku 15 knih každ½ ºspěšn½ freelancer by mÄ›l č­st. Pokud existuj­ nÄ›jak knihy, kter m¡te pocit, by mÄ›l b½t na seznamu, nezapomeňte si ponechat koment¡Å™ n­Å¾e.

přestat myslet jako freelancer

pÅ™ed pÄ›ti lety jsem hodil v ručn­ku jako designr, ohromen, pÅ™epracovan½ a nedostatečnÄ›. NeÅ¡el jsem. Po kr¡tkm uvÄ›znÄ›n­ se korpor¡t 9-5 nÄ›co zmÄ›nilo. Releed jako freelancer a podruh byl velmi odliÅ¡n½. V tto knize jsem vyložil

Design je ºloha

Spoluzakladatel Mule Design a Raconteur Mike Monteiro v¡m chce pomoci lpe dÄ›lat svou pr¡ci. Z smlouvů k prodeji designu, od pr¡ce s klienty k pr¡ci s navz¡jem se dozv­te, proč je navigace podnik¡n­ designu stejnÄ› důležit jako Å™emeslo. Mike se pÄ›stuje z vlastn­ho z¡Å¾itku, Mike bal­Äek s pozn¡n­m, kter si nemůžete dovolit vÄ›dÄ›t.

PÅ™­ručka Creative Professional k lepÅ¡­m n¡vrhům

Tak co kdybyste mohli vlnit kouzelnou hůlku a m­t vÄ›tÅ¡­ důvÄ›ru ve sv n¡vrhy? Co když byste mohli zkr¡tit dobu, kterou jste str¡vili od v­ce vzruÅ¡uj­c­ch prac­? A co kdybyste mohli vydÄ›lat v­ce penÄ›z na n¡vrh?

dvojn¡sobek rychlosti na voln noze

Chcete ºÄtovat sv klienty v­ce, ale nejste si jisti, kam zač­t. VÄ›tÅ¡ina z n¡s je bezradn¡, pokud jde o cenu. JistÄ›, jsme skvÄ›l­ technicky - můžeme navrhnout kr¡sn m­sto, Å™emesln½ solidn­ k³d, nebo napsat velkou kopii - ale nejsme vÅ¡ichni skvÄ›l­, když prod¡v¡me sami za vyÅ¡Å¡­ sazbu.

Co když jste vÄ›dÄ›li, co klienti hledaj­? Co kdybyste mÄ›li r¡mec pro navrhov¡n­ projektů za podstatnÄ› vyÅ¡Å¡­ sazby, než se nab­j­te dnes? Co když jste vÄ›dÄ›li, jak reagovat na pushback?

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.