Vybudujte citlivou webovou stránku pomocí HTML a CSS za 30 minut

Nemůžete přistupovat ke sololearncom

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

 • Služby
  • v½voje eCommerce
  • Reagovat v½voj webu
  • webov½ marketing & Advertising
  • Pokročil testy A / B
  • Optimalizace rychlosti konverze
  • Magento 1 Eol

  Co je to nejlepÅ¡­ z obou svÄ›tů, pokud jde o web design?

  Věř­me, že je to schopnost k³du pokročilho citlivho designu pro mobiln­ telefon nebo zaujmout rychlou trasu a zvl¡dnout mobiln­ telefon prostÅ™ednictv­m adaptivn­ho pÅ™­stupu "m dot". Je to schopnost k³dovat e-mail, kter½ je ide¡ln­ pro mobiln­ zaÅ™­zen­ a stoln­ klienty.

  To nejlepÅ¡­ z obou svÄ›tů je schopen pracovat s velk½mi r¡mcami, jako je WordPress nebo Joomla, kter¡ nechaj­ non-kodry dÄ›lat v­ce se sv½mi str¡nkami, nebo jen k³d vÄ›ci sami ve zvyku HTML / CSS / jQuery / php Když nepotÅ™ebujeme celou režii.

  v tÄ›chto dnech vÄ›tÅ¡ina str¡nek dost¡v¡ alespoň 30% svho provozu z mobiln­ch telefonů nebo tablet, s v­ce než 50% sv½ch e-mailů, kter se dost¡vaj­ na mobiln­ telefony. Takže pÅ™irozenÄ› mus­me zv¡Å¾it, jak budou webov str¡nky a e-maily pracovat pro ty uživatele.

  dev komunita

  Reagovat design znamen¡ psan­ k³d jednou, a m­t str¡nku vypadat skvÄ›le vÅ¡ude. SkvÄ›l, citliv str¡nky by mÄ›ly b½t schopny pÅ™izpůsobit se různ½m rozliÅ¡en­m obrazovky. Vypad¡ to dobÅ™e na stoln­m poč­tači, iPhone, iPadu nebo nÄ›kterm z ostatn­ch zaÅ™­zen­, kter lid nos­ v kaps¡ch. Existuj­ čtyÅ™i typy citliv designu: citliv, adaptivn­, tekut a pevn. Každ½ z nich spad¡ pod Å¡irÅ¡­ kategorii "citlivosti", ale každ½ m¡ vlastn­ klady a nev½hody.

  Jak to Å™­ct je webov¡ str¡nka je reaguj­c­?

  Jeden způsob, jak testovat, pokud vaÅ¡e str¡nky nebo jakkoli str¡nky reaguj­, je jen otevÅ™en­m v prohl­Å¾eči a pak to dÄ›l¡te, což zmenÅ¡uje. T­mto způsobem můžete vidÄ›t, zda webov str¡nky vypadaj­ dobÅ™e na různ½ch Å¡­Å™k¡ch a velikostech.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.