Tmavé vzory, webové stránky triky používají k tomu, abyste řekli ano, vysvětleno

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

Možn¡ si to neuvÄ›domujeme, ale jako v½voj¡Å™i budujeme po celou dobu nepÅ™­stupn webov str¡nky. Nen­ to pro nedostatek pče nebo talentu - je to ot¡zka dÄ›lat vÄ›ci Å¡patnÄ›. Tato kniha vysvÄ›tluje, jak můžeme Å™emesla pÅ™­stupn¡ rozhran­ bez vÄ›tÅ¡­ho ºsil­ - a jak½ch vzorů front-end design můžeme použ­t k vytvoÅ™en­ inkluzivn­ch z¡Å¾itků.

 • domů
 • čl¡nky
 • Å¡kolen­ a ud¡losti
  • PÅ™ehled
  • UX konference
  • < LI> UX certifikace
  • In-house trnink
  • 1-hodinov¡ online semin¡Å™e
  • PÅ™ehled
  • Uživatelsk testov¡n­
  • PÅ™izpůsoben½ uživatelsk½ v½zkum
  • Expertn­ recenze
  • in-house UX Å kolen­
  • Intenzivn­ aplikovan workshopy
  • Keynote meaking

  ZmÄ›nit svůj design pro glob¡ln­ publikum: CrossCulturn­ UX Design

  Ohromuj­c­ vzorov½ vzorov½ vzor je kvintesenci vÅ¡em, aÅ¥ už je to web, aplikaci nebo jin½m produktem. ZamyÅ¡lenÄ› pl¡novan½ design nejenže se c­t­ jen zÅ™ejm, ale tak umožňuje snadnou interakci s uživatelsk½m rozhran­m, pÅ™id¡n­m uživatelsk zkuÅ¡enosti.

  Z­skejte verzi bez reklamy a dalÅ¡­ funkce s premium

  Za posledn­ch nÄ›kolika let jsme vidÄ›li drastick zlepÅ¡en­ pÅ™i vyhled¡vac­ch rozhran­ch. V½voj oÅ¡kliv½ch vyhled¡vac­ch boxů a nepochopiteln½ch vyhled¡vac­ch v½sledků obrazovek by mÄ›lo b½t nyn­ (doufejme) b½t minulost­. Nov vyhled¡v¡n­ UI jsou navrženy a vyvinut dennÄ›, kter jsou ostr, čist, dobÅ™e promyÅ¡len a opravdu pom¡haj­ průvodci uživatelům k informac­m, kter hledaj­. Koncepce založen na vyhled¡v¡n­ a technologie konečnÄ› zač­naj­ b½t Å™¡dnÄ› uzn¡ny jako tak důležit jako obsah, kter½ je zaveden, aby pomohli objevit. ÄŒist, dobÅ™e promyÅ¡len uživatelsk rozhran­, nejen velk½ rozd­l v pom¡haj­ uživatelům navigovat informace o webu, ale tak jde o dlouh způsoby, jak pÅ™ivst uživatele zpÄ›t pro v­ce.

  Takže v­me, že dobÅ™e promyÅ¡len, čist a vizu¡lnÄ› pÅ™itažliv vyhled¡vac­ uživatelsk rozhran­ jsou důležit, ale kde se obr¡t­me pro inspiraci designu? Jak sledujeme, co existuj­ vzory pro n¡vrh vyhled¡v¡n­ a jak tyto vzory n¡vrhu mohou b½t začlenÄ›ny do uživatelsk½ch rozhran­ založen½ch na vyhled¡v¡n­? Velk ot¡zky! To se tak stane, že se pt¡me sami tyto stejn ot¡zky tměř dennÄ›. Chcete-li pomoci odpovÄ›dÄ›t na tyto ot¡zky, uchov¡v¡me oči na nÄ›kolika různ½ch top-in-in-on-line vyhled¡v¡n­ UI Design vzor zdroje. Obrac­me se k tÄ›mto str¡nk¡m docela často, když hled¡te n¡pady prezentovat klientům pro komponenty vyhled¡vac­ho rozhran­, a když chceme zjistit, jak se ostatn­ lid oslovuj­ společn problmy souvisej­c­ s vyhled¡v¡n­m. Zde je to, co považujeme za Top 10 vyhled¡v¡n­ souvisej­c­ho vzoru souvisej­c­ho vzorku a pÅ™edvst str¡nky.

  hugh willson

  Za posledn­ch 15 let pracoval Hugh na každm druhu softwarovho designu, v½voje a ºdržby. Použit­ jeho důkladnho technologickho z¡Å¾itku a vyvinut½ch expertů vyhled¡v¡n­, Hugh pom¡h¡ Norconex poskytovat ºspěšn implementace vyhled¡v¡n­. HUGH v současn dobÄ› drž­ pozici viceprezidenta infrastruktury v Norconex.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.