Elektronický obchod řešení web design řešení

Nebudu se zaměřit na 'Proč potÅ™ebujete č¡st online obchodu. Pokud jste si už udÄ›lali svou mysl a chtÄ›li se ponoÅ™it do eCommerce boom, gratulace a pohybujme se kupÅ™edu. Proč jste udÄ›lali toto rozhodnut­, je to ºplnÄ› na v¡s a jsem o tom docela v pohodÄ›.

tržiÅ¡tÄ› vs vlastn­ obchod

Každ½ m¡ sv v½hody a nev½hody. Tržby maj­ v­ce penÄ›z, lepÅ¡­ infrastrukturu a v­ce z¡kazn­ků. SilnÄ› investuj­ do marketingu, infrastruktury a postarejte se o podporu a dalÅ¡­ důležit vÄ›ci. Takže, můžete jen nahr¡t sv produkty tam a počkat, až budou propagovat sv produkty.

NicmnÄ› v¡Å¡ vlastn­ obchod pom¡h¡ vybudovat značku. Nejste ztraceni na trz­ch s jin½mi obchodn­ky. M¡te tak lepÅ¡­ kontrolu na z¡Å¾itku invent¡Å™e, marketingu a koncovho uživatele. Marketplace může b½t levnou možnost na startu, ale jejich poplatek může b½t problm v dlouhodobm horizontu.

jak o hybridn­m pÅ™­stupu? PÅ™edstavujeme "multi-kan¡lov½ maloobchodn­k" stavÄ›t svůj vlastn­ obchod a z­skat v­ce z¡kazn­ků a objedn¡vek prostÅ™ednictv­m tÄ›ch tržiÅ¡tÄ›. Zaměřujeme se na multi-kan¡lov½ maloobchod.

Platformy eCommerce nebo softwaru

Rozhodli jste se vytvoÅ™it svůj vlastn­ obchod a chcete si vybrat nejlepÅ¡­ platformu. Jedna vÄ›c, kterou chcete pochopit - ž¡dn½ z nich nen­ dokonal½ a každ½ m¡ sv omezen­ a v½hody.

Nakupovat pÅ™ich¡z­ v horn­ č¡sti mho seznamu doporučen­ novho majitele obchodu. Proč? Protože je to nejjednoduÅ¡Å¡­ platforma s vynikaj­c­ pÅ™izpůsoben­m. Doba. M¡m r¡d tuto platformu a snaž­m se b½t velk½m ventil¡torem.

Nakupovat je DIY (UdÄ›lejte to sami) hostovanou platformu s dostupn½mi cenami (pl¡ny zač­naj­ od pouh½ch 29 dolarů / mÄ›s­c). Nemus­te pÅ™em½Å¡let o navrhov¡n­, v½voji, hostov¡n­ nebo cokoliv. Stač­ vybrat jeden z tmatu, nahr¡t produkty PÅ™idat platebn­ br¡nu a m¡te operaci.

v­ce služeb

B½t jedn­m z pÅ™edn­ch společnost­ rozvoj elektronickho obchodu v Indii, uspokoj­me různ potÅ™eby naÅ¡ich hodnotn½ch z¡kazn­ků t­m, že jim poskytneme port¡ly eCommerce na zak¡zku. Slibujeme, že pro v¡s nastav­me online obchod online, kter½ jistÄ› udÄ›l¡ online nakupov¡n­ bezproblmov½ z¡Å¾itek pro vaÅ¡e kupce po celm svÄ›tÄ›.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.