E-mailová marketingová řešení

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

Pokud jste v podnik¡n­, mÄ›li byste použ­t e-mail na trh vaÅ¡­ společnosti. E-mail je vÅ¡estrann¡ marketingov¡ strategie, s osvÄ›dčen½m dosahem, kter½ je Å¡irÅ¡­ než jin marketingov kan¡ly. Pr¡vÄ› teď je na svÄ›tÄ› 3,7 miliardy e-mailov½ch uživatelů. A toto č­slo se oček¡v¡, že do roku 2021 dos¡hne 4,1 miliardy, podle statistiky.

E-mail se stal preferovan½m způsobem pro z¡kazn­ky spojit se značkami. V­ce než 70% lid­ Å™­k¡, že preferuj­ společnosti, aby s nimi komunikovaly prostÅ™ednictv­m e-mailu (Marketingsherpa). A nejlepÅ¡­ ze vÅ¡eho, e-mail je jedn­m z nejºÄinnÄ›jÅ¡­ch marketingov½ch metod, kter poskytuj­ ohromuj­c­ 122% ROI (Emarketer).

O naÅ¡­ společnosti Singapur nejlepÅ¡­ web design

Email marketing byl navždy a z dobrho důvodu. Je to nejpÅ™­mÄ›jÅ¡­ a efektivnÄ›jÅ¡­ způsob pÅ™ipojen­ s vedouc­mi vedouc­mi, pÄ›stovat je a otočit je na z¡kazn­ky, což je důslednÄ› vyhr¡l pÅ™es vÅ¡echny ostatn­ marketingov kan¡ly.

Email marketing je vysoce ºÄinn¡ digit¡ln­ marketingov¡ strategie vys­l¡n­ e-mailů na vyhl­dky a z¡kazn­ky. Efektivn­ marketingov e-maily pÅ™evst perspektivy na z¡kazn­ky a prom­chejte jednor¡zov kupce do loaj¡ln­ho, racion¡ln­ho fanouÅ¡ků.

V½znam email marketing

Navzdory vzestupu soci¡ln­ch mdi­ a nevyž¡dan½ch spamov½ch e-mailů (kter½ nen­ nikdy dobrou marketingovou strategi­ mimochodem), zůstane e-mail nejºÄinnÄ›jÅ¡­m způsobem, jak vychov¡vat veden­ a zv½Å¡it loostalitu z¡kazn­ků.

2. Vlastn­te svůj seznam. Na jakkoli platformÄ› soci¡ln­ch mdi­, v¡Å¡ ºÄet (spolu se vÅ¡emi vaÅ¡imi fanouÅ¡ky a pÅ™­spÄ›vky) by mohl b½t kdykoliv pozastaven nebo vypuÅ¡tÄ›n, z jakhokoli důvodu bez pÅ™edchoz­ho upozornÄ›n­. Vlastn­te vÅ¡ak v¡Å¡ e-mailov½ seznam. Nikdo nemůže vz­t ty vede od v¡s.

3. E-mail pr¡vÄ› pÅ™ev¡d­ lpe. Lid, kteÅ™­ nakupuj­ produkty prod¡van prostÅ™ednictv­m e-mailu utrat­ o 138% v­ce než ti, kteÅ™­ nedost¡vaj­ e-mailov nab­dky. Ve skutečnosti, e-mailov½ marketing m¡ ROI (n¡vratnost investic) 4400%. To je obrovsk! A pokud se zaj­m¡te, zda soci¡ln­ mdia konvertuje jeÅ¡tÄ› lpe, znovu pÅ™em½Å¡lejte: průmÄ›rn¡ hodnota objedn¡vky e-mailu je nejmnÄ› tÅ™ikr¡t vyÅ¡Å¡­ než u soci¡ln­ch mdi­.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.