Jak funguje craigslist

Pokud hled¡te stavÄ›t tměř o jakmkoli softwaru, bublina se stala nejlepÅ¡­m m­stem pro zah¡jen­ tvůrců vÅ¡ech pozad­m. NaÅ¡e v½konn¡ platforma No-Code usnadnila to snadnÄ›jÅ¡­ než kdy jindy zač­t budovat software s mal½m z¡Å¾itkem. NaÅ¡i z¡kazn­ci použ­vaj­ bublinu k budov¡n­ webov½ch str¡nek, adres¡Å™Å¯ a dokonce i soci¡ln­ch s­t­.

AÅ¥ už se snaž­te vybudovat specializovan½ trh, nebo m¡te jen z¡jem o využit­ nÄ›kter½ch z hlavn­ch funkc­ z craigslistu, bude tato pÅ™­ručka sd­let, jak zač­t stavÄ›t podkladovou logiku pro ž¡dn½ k³d Mvp.

Zač­n¡me

Doporučujeme tak dokončit naÅ¡e ºvodn­ v½uky, kter v¡s provede postupem krok za krokem nejběžnÄ›jÅ¡­ch prvků bublin. To v¡m pomůže dostat běž­c­ start pÅ™i budov¡n­ svho claigslist klon.

No, možn¡ to nen­ nejlepÅ¡­ CTA roku. Je to vÅ¡ak dvac¡tho prvn­ho stolet­ a mnoho vÄ›c­ se pÅ™esunuly online, inzerce v cenÄ›. Zn¡te Craigslist, samozÅ™ejmÄ›, ale nen­ to jedin utajovan webov str¡nky. Spojen kr¡lovstv­ m¡ Gumtree a OLX je tak zn¡m½ jako Craigslist - možn¡ lpe zn¡m½ - v nÄ›kter½ch zem­ch.

V tomto čl¡nku bychom chtÄ›li sd­let nÄ›kter postÅ™ehy do toho, jak funguj­ klasifikovan webov str¡nky, jak vydÄ›l¡vaj­ pen­ze a jak vytvoÅ™it klasifikovan webov str¡nky jako craigslist s technologiemi, kter dnes nab­dly technologie.

Proč lid potÅ™ebuj­ utajovan webov str¡nky?

V současn dobÄ› existuje bohatstv­ klasifikovan½ch webov½ch str¡nek na webu, a oni prosperuj­: Podle Statisty, v roce 2019 budou celosvÄ›tov pÅ™­jmy z inzer¡tů činit tměř 22 miliard dolarů. To je tměř o 10 procent vyÅ¡Å¡­ než loni. Z tto č¡stky, pÅ™es 4 miliardy dolarů v pÅ™­jmech poch¡z­ ze Spojen½ch st¡tů.

NejlepÅ¡­ m­sto k inzerci dnes je online. AÅ¥ už prod¡v¡te zbož­ nebo služby, m¡te vyÅ¡Å¡­ Å¡anci na to, že to udÄ›l¡te ºspěšnÄ› odesl¡n­m reklamy na internetu než t­m, že vys­l¡te reklamu v novin¡ch.

z¡roveň zachov¡n­ osobn­ch str¡nek, podpora, a zab½vat se každ½m mal½m problmem nemus­ b½t za jednor¡zov nab­dky a pro mal podniky s omezen½mi rozpočty. Proto vyvst¡v¡ potÅ™eba reklamn­ch agreg¡torů.

Klasifikovan webov str¡nky nab­zej­ platformu pro každho, kdo chce pÅ™esunout svůj prodej gar¡Å¾e online, ale nechce stavÄ›t vlastn­ webovou str¡nku. Na utajovanm m­stÄ›, uživatel obvykle nedÄ›laj­ nic, aby propagovaly sv reklamy; Jedin¡ vÄ›c, kterou potÅ™ebuj­ udÄ›lat, je um­stit je. Dokonce i registrace může b½t voliteln. Nen­ to vhodn?

Jak klasifikovan webov str¡nky vydÄ›l¡vaj­ pen­ze?

NejjednoduÅ¡Å¡­ a nejjednoduÅ¡Å¡­ způsob, jak vydÄ›lat pen­ze t­m, že poskytuje platformu pro inzer¡ty, je samozÅ™ejmÄ› ºÄtovat poplatek za um­stÄ›n­ reklamy. To může b½t jednor¡zov½ poplatek nebo poplatek hostit reklamy po určitou dobu. Tato volba je vÅ¡ak vhodn¡ pouze ve dvou pÅ™­padech:

Host­te velmi v½klenek inzer¡ty. Pokud jste poskytovatel platformy pro konkrtn­ ºzem­ nebo jste jen hostit kurzor konkrtn­ch reklam, m¡te mnÄ› konkurentů a může proto ºÄtovat poplatek.

NicmnÄ›, pokud d¡v¡te pÅ™ednost posl¡n­ zamÄ›stn¡n­ starom³dn­ způsob, jsme vytvoÅ™ili tento vizu¡ln­, krok za krokem průvodce pro odesl¡n­ ºlohy v craigslistu. Nejprve v¡s chod­, jak vytvoÅ™it ºÄet Craigslist a pak, jak poslat ºlohu.

kroky k vytvoÅ™en­ ºÄtu craigslist

Jakmile jste vstoupili do mÄ›sta, kliknÄ›te na "Post do inzer¡tů". Toto tlač­tko se zobraz­ v levm horn­m rohu webov str¡nky. [Pozn¡mka: Nez¡lež­ na tom, zda nem¡te ºÄet CraigSlist. Budete vyzv¡ni k vytvoÅ™en­ jednoho v procesu odesl¡n­ reklamy na craigslistu.]

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.