Jak automaticky aplikovat kupóny pomocí vlastních adres URL v wogokommerce

pak v n¡sleduj­c­m ºryvku: Nahraďte sv-klienta-aplikaci-ID-od-nastaven­ a vaÅ¡e-klient-token-od-nastaven­ s hodnotami, vyberte, kter¡ pole jsou vyžadov¡na a vyberte n¡zev kampanÄ›, kter½ bude krmit widget s kup³ny.

Konfigurace ????

Pomoc­ platformy eCommerce nebo aplikace tÅ™et­ strany vytvoÅ™te seznam kup³nov½ch k³dů. UjistÄ›te se, že tyto k³dy jsou integrov¡ny se sv½mi webov½mi str¡nkami. Tak m¡te tak možnost nahr¡v¡n­ pinů spolu s k³dy kup³nů, kter se použ­vaj­ k odměňov¡n­ z¡kazn­ků s d¡rkov½mi kartami, kter vyžaduj­ pin, jako jsou karty Tango.

Exportovat a uložit tyto k³dy do souboru .txt nebo .csv s každ½m k³dem oddÄ›len½m pÅ™eruÅ¡en­m Å™¡dku. Kup³nov banky s piny mus­ b½t v souboru .csv s kup³nov½mi k³dy v prvn­m sloupci a pinech ve druhm sloupci. Pokud vaÅ¡e kup³nov k³dy tak použ­vaj­ referenčn­ ID, bude muset b½t tak doplnÄ›n tÅ™et­ sloupec s touto daty.

nahr¡v¡n­ kup³nov banky

VÅ¡imnÄ›te si, že zpracov¡n­ nahran½ch k³dů může trvat až nÄ›kolik minut, takže vaÅ¡e nov¡ banka se nemus­ zobrazit hned. PravidelnÄ› kontrolujte, abyste potvrdili, že vaÅ¡e banka byla uložena a že m¡ v nÄ›m spr¡vn množstv­ k³dů.

Aktualizace st¡vaj­c­ho kup³nu

StejnÄ› jako u nahr¡v¡n­ novho seznamu k³dů, zpracov¡n­ nahran½ch k³dů může trvat až nÄ›kolik minut, takže vaÅ¡e nov¡ banka se nemus­ zobrazit hned. PravidelnÄ› kontrolujte, abyste potvrdili, že vaÅ¡e banka byla uložena a že m¡ v nÄ›m spr¡vn množstv­ k³dů.

Poskytov¡n­ skvÄ›l½ch nab­dek z¡kazn­kům m¡ za n¡sledek lepÅ¡­ konverzi a zadržen­ z¡kazn­ků. Coupon URL je lepÅ¡­ způsob, jak to udÄ›lat t­m, že proch¡z­ kup³nem prostÅ™ednictv­m odkazu. Kup³ny budou automaticky uplatňov¡ny pro z¡kazn­ky navÅ¡tÄ›vuj­c­ vložen½ odkaz. Automaticky aplikovat kup³n do koÅ¡­ku ZjednoduÅ¡uje postupy pokladny zvyÅ¡uj­c­ dalÅ¡­ pohodl­ pro n¡kup s kup³nem.

kup³ny URL v¡m pomohou pÅ™idat jedinečnou adresu URL a generuje QR k³d k libovolnmu kup³nu v obchodÄ› E-Commerce. Kliknut­m na tuto adresu URL nebo skenov¡n­ QR k³d zajiÅ¡Å¥uje, že podkladov½ kup³n je aplikov¡n podle jeho pÅ™­sluÅ¡n konfigurace E.G Povolit slevu, bezplatn½ produkt bez ohledu na to, co možn¡.

jak implementovat kup³n URL

Kup³ny URL jsou lepÅ¡­ alternativou než obvykl k³dov schr¡nky kup³nu, kter jsou skutečn½mi konverzn­mi vrahami, kde z¡kazn­ci opouÅ¡t­ vaÅ¡e str¡nky hledat kup³ny, a nemus­ se vr¡tit. Kup³ny URL v¡m umožn­ flexibilitu pÅ™esmÄ›rovat z¡kazn­ky do koÅ¡­ku spolu s kup³nem sn­Å¾en­m nepoÅ™¡dku zad¡v¡n­ kup³nov½ch k³dů. Kup³ny URL v¡m tak mohou d¡t dokonal½ způsob, jak vytvoÅ™it tiskovou reklamu Actionable.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.