Význam citlivého webového designu žijícího v mobilním světě

Nemůžete pÅ™istupovat ke stÅ™edn­m prostÅ™ed­

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

 • Agile
 • AI
 • velk¡ data
 • cloud
 • datab¡ze
 • DEVOPS
 • integrace
 • iot
 • java
 • microservices
 • open source
 • V½kon
 • zabezpečen­
 • web dev

Pod­vejte se do toho, co byste mÄ›li dÄ›lat, abyste zajistili, že vaÅ¡e aplikace UI a UX jsou tak dobr, jak je to možn

# 4. Sn­mky by mÄ›ly b½t reagov¡ny: Na rozd­l od SVG pro ikony a ilustrace, sn­mky fotografi­ maj­ vÄ›tÅ¡­ velikosti souborů kvůli textur¡m, barv¡m. Proto by tyto typy sn­mků mÄ›ly b½t exportov¡ny jako. JPG Protože JPGS lze komprimovat, aby se velikost souboru mnohem menÅ¡­. Obr¡zky by mÄ›ly pojmout z¡sady "vhodn velikosti".

Nemůžete pÅ™istupovat ke stÅ™edn­m programu

Jak vysvÄ›tleno v UX Design Trends 2015 & 2016, flexibilita je n¡zev hry pro citliv½ design. VÅ¡echno mus­ b½t flexibiln­: rozložen­, velikosti obrazu, textov bloky - vÅ¡e. Tato plyn¡rnost v kombinaci s inteligentn­m použ­v¡n­m medi¡ln­ch dotazů CSS, d¡v¡ vaÅ¡emu webu tekutost, kter¡ potÅ™ebuje zapadnout do jakkoliv n¡doby.

upravit obr¡zky

Fluidn­ obrazy nejsou neobchodovateln pro reaguj­c­ design - nejen pro velikost, ale pro oÅ™­znut­. Na menÅ¡­ch obrazovk¡ch, oÅ™­znout nÄ›kter obrazy, takže si zachov¡vaj­ svůj dopad. Pro pomoc na jemnÄ›jÅ¡­ch bodech, Ethan Marcotte d¡v¡ důkladn½ tutori¡l.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.