Promiň, byl jsi blokován

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

Stari je glob¡ln­ z¡bavn­ platforma se s­dlem v New Yorku. Stari spojuje fanouÅ¡ky s jejich obl­ben½mi celebritami, od K-POP Idols k americk½m DJs, t­m, že umožňuje, aby fanouÅ¡ci pož¡dali a pÅ™ij­mat personalizovan video zpr¡vy z hvÄ›zd.

vrstvy

Yoon (Dong Yoon) Park je designr, tvůrč­ technolog a autor z Soulu, Korea. Zaj­mal se o poč­tačovou grafiku s mal­Å™sk½m softwarem Dr.HALO a Deluxe Barva, bÄ›hem ry CT poč­tačů XT. Jeho zvÄ›davost o poč­tačov grafice ho inspirovala ke studiu elektrotechniky na univerzitÄ› v Koreji. Začal pracovat ve webovm průmyslu v roce 1999 s Dot-Com spuÅ¡tÄ›n­ a internetov½ boom.

Po absolvov¡n­ vojensk služby na Arm¡dÄ› Rok a pÅ™ij­m¡n­ bakal¡Å™skho inžen½rskho studia z univerzity Koreje, pracoval v Samsung Electronics jako softwarov½ v½zkumn½ inžen½r, v telekomunikačn­m v½zkumnm centru R & D, se zaměřen­m na uživatelsk rozhran­ pro GSM / WCDMA a experiment¡ln­ mobiln­ telefony. Spolupr¡ce s designov½m t½mem na různ½ch projektů GUI a jeho pÅ™edchoz­ zkuÅ¡enosti ve webovm designu podnÄ›coval jeho touhu st¡t se designrem.

Vr¡til se k designu Å¡kole, studoval grafick½ design na Sadi (Samsung Art & Design Institute), a pokračoval ve studiu v Parsons novou Å¡kolu pro design, v programu MFA Design & Technology. Jeho diplomov¡ pr¡ce "Typografie Insight" (http: /ypeinsight.org/) byl vybaven Fast Company, Atlantik, Gizmodo, a zaÅ™adil 2. ve vzdÄ›l¡vac­ kategorii US App Store. S jeho z¡jmem o mobiln­ aplikaci design a v½voj napsal knihu "도전! 아이폰 프로프래밍 (ICAN iPhone Programming) ', kter½ se stal nejprod¡vanÄ›jÅ¡­ iPhone programovac­ knihy v letech 2011-2012 v Koreji.

PÅ™ipojil se k Microsoft jako N¡vrh¡Å™ UX v roce 2011. Pracoval na aplikac­ch MSN / Bing - novinky, sporty, finance, počas­, cestov¡n­, zdrav­ a fitness, j­dlo a pit­ - pro různ platformy včetnÄ› Windows 8, Windows Phone 8, IOS, Android, Web, a Windows 10. Jako vedouc­ n¡vrh¡Å™ sportu a finančn­ aplikace vedl n¡vrhov vize pro modern­ "metro" design metra Microsoft. Od roku 2015 pracuje na konstrukci "developerskho z¡Å¾itku", kter½ využ­v¡ jeho sm­Å¡en z¡zem­ v uživatelsk zkuÅ¡enosti a v½voj softwaru.

Od roku 2016, ve sm­Å¡en realitÄ› Design t½mu pro Hololens a Windows sm­Å¡enou realitu, vede ºsil­ o design pro ekosystmov zkuÅ¡enosti, včetnÄ› sm­Å¡enho s­t­ projektu s otevÅ™en½m zdrojem (MRTK), Design sm­Å¡en½ch reality LaboratoÅ™e (MRDL), akademie sm­Å¡en½ch reality a sm­Å¡en¡ realita dev centrum.

On spustil sv prvn­ hololens App 'typografie Insight pro Hololens v srpnu 2016'. Pokračuje ve sv½ch exkutac­ch na typu v prostoru s t­mto typem Hololens App "v prostoru (2018)". AktivnÄ› sd­l­ jeho osobn­ projektov pÅ™­bÄ›hy reality na mdiu. Ned¡vno publikoval pÅ™­bÄ›h o navrhov¡n­ a v½voji typu v prostoru pro hololens 2 (DEC 2019)

moje cesta - od inžen½ra k designeru

Použit­ nejmodernÄ›jÅ¡­ technologie, Dr. Yoon je odhodl¡n dos¡hnout klinick excelence a ide¡ln­ch v½sledků pÅ™­padu. Ona je Invisalign VIP: Poskytovatel platiny, kter½ je pÅ™id¡n pouze na vrchol 1% invisalignov½ch lkařů.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.