WordPress vs. wix, který CMS byste měli použít pro vaše webové stránky

Jak zaregistrujete svůj n¡zev domny s Godaddy, budou se snažit prodat mnoho doplňků a upgradu, stejnÄ› jako jak¡koli jin¡ společnost registrace domny. Ty zahrnuj­ hostov¡n­, kter½ je pro vaÅ¡e webov str¡nky velmi důležit.

NicmnÄ›, hosting z godaddy je průmÄ›r v nejlepÅ¡­m pÅ™­padÄ›. Tato společnost nen­ zn¡ma pro hostov¡n­, ale pro prodej domnov½ch jmen. Vzhledem k tomu, že hosting nen­ jejich prim¡rn­ zaměřen­, prostÄ› neposkytuj­ nejlepÅ¡­ hosting, kter½ můžete z­skat za sv webov str¡nky, což je velmi důležit.

co je wordpress?

WordPress umožňuje použ­vat mnoho voln½ch a placen½ch Å¡ablon pro snadn vytv¡Å™en­ webov½ch str¡nek a blogu. Ve skutečnosti můžete vytvoÅ™it vaÅ¡e webov str¡nky a v¡Å¡ blog na stejn domnov jmno s WordPress. To znamen¡, že budete m­t statick str¡nky i str¡nku blogu s ned¡vn½mi pÅ™­spÄ›vky.

Jednoduch¡ odpověď na tuto ot¡zku nen­ č. Kdyby Godaddy a Wordpress byli oba host­c­mi společnostmi, mohli b½t hozeni do klece, aby ho bojovali ven. Vzhledem k tomu, WordPress je k dispozici pro použit­ prostÅ™ednictv­m godaddy hosting, tady opravdu nen­ relevantn­ bitva.

S tÄ›mito vÄ›cmi na mysli je důležit nakupovat a naj­t spr¡vnou hostingovou společnost pro vaÅ¡e potÅ™eby. Vzhledem k tomu, že tměř každ¡ hostitelsk¡ společnost v¡m poskytne pÅ™­stup k WordPress, mus­te se pod­vat na to, co nab­zej­.

proč godaddy nen­ spr¡vn¡ hostingov¡ společnost pro v¡s

Godaddy poskytuje vynikaj­c­ služby v registraci domny, protože to je, jak společnost začala. Specializuj­ se na poskytov¡n­ re¡ln ceny pro vaÅ¡e domnov jmno, spolu se vÅ¡emi potÅ™ebn½mi funkcemi, aby bylo snadn použit­.

NicmnÄ› neposkytuj­ spravedlivou cenu za nedostatek lesku, kter nab­zej­. Vzhledem k tomu, že hosting byl nÄ›co, co pÅ™idali do společnosti pozdÄ›ji, nen­ to prim¡rn­ ani sekund¡rn­ zaměřen­ na Godaddy. Ano, nab­zej­ v¡m WordPress v r¡mci vaÅ¡eho bal­Äku, ale to je o jedin dobr vÄ›ci, kterou dostanete z hostov¡n­ vaÅ¡ich webov½ch str¡nek s Godaddy.

Na druhou stranu, weebly je asi 14 let a v průbÄ›hu let se dostali spoustu aktualizac­. KromÄ› toho, ned¡vn½ z­sk¡v¡n­ 365 milionů dolarů podle platebn­ho procesoru, n¡mÄ›st­, d¡v¡ webly zdroje, aby se zlepÅ¡ily, zejmna pokud jde o eCommerce.

Pozn¡mka - Když Å™ekneme "WordPress", mysl­me samo hostovan½, open-source WordPress software, kter½ najdete v Wordpress.org. To je odliÅ¡n od WordPress.com. Self-hostitel wordpress.org je to, co s­ly v­ce než 40,6% vÅ¡ech webov½ch str¡nek.

Snadn použit­ - weebly je trochu jednoduÅ¡Å¡­

Můžete jednoduÅ¡e pÅ™et¡hnout fotografie, textov¡ pole a dalÅ¡­ prvky na vaÅ¡e str¡nky. Editace, zmÄ›na velikosti nebo pÅ™em­stÄ›n­ vaÅ¡ich prvků je tak jednoduch¡. A můžete vytvoÅ™it ºÄet a začnÄ›te pracovat za mnÄ› než 60 sekund (testoval jsem to!).

Nemůžete přistupovat k OAGENCE

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.