Promiň, byl jsi blokován

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

Poskytov¡n­ b­l½ch Å¡t­tků Služby znamen¡ rozv­jet pÅ™ipraven½, licencovan½ software jedn společnosti a Rebranding It jinou společnost, aby se objevila jako jejich vlastn­. Koncept se zd¡ b½t velmi jasn½. Co vÅ¡ak může agentura B­l¡ značka udÄ›lat pro sv obchodn­ partnery? Jak½ je v½voj b­lho Å¡t­tku?

Co znamen¡ v½voj web b­l½ Å¡t­tek?

Term­n "b­l½ Å¡t­tek" vznikl v dobÄ›, kdy vinylov z¡znamy pÅ™iÅ¡ly v b­lm balen­. To umožnilo maloobchodn­kům, aby je označili, d¡t je do sv½ch vlastn­ch krytů a prodat je jako vlastn­. V modern­m jazyce, "b­l½ Å¡t­tek" produkt nebo služba znamen¡ nÄ›co, co je vyrobeno, vyvinut nebo poskytnuty z¡mÄ›rem, kter½ by se spolupracoval ze strany z¡kazn­ka.

Co je to b­l½ Å¡t­tek software? White Label Software je k³d vyvinut½ firmou Development White Label Development Company pro svho klienta. Software nenese n¡zev původn­ho v½voj¡Å™e. Proto může b½t rebranded a nab­zeno klientem pod jeho vlastn­ značkou.

Nemůžete přistupovat k SCitebloomcom

  • PÅ™­stupnost, SEO & Microdata
  • V½voj a stavba
  • digit¡ln­ reklamn­ a e-mailov½ marketing
  • Uživatelsk¡ zkuÅ¡enost a uživatelsk rozhran­ ( UX & UI)

Pokud hled¡te spolehliv½ a efektivn­ digit¡ln­ partner pro vaÅ¡i tvůrč­ agenturu, můžeme v¡m pomoci

Ollie Ford & Co / Yellow Duck je specialistick½ web design a společnost pro rozvoj webu. StejnÄ› jako High End End Direct-To-Client Web Design projekty nab­z­me služby White Label Web Development Services. Tato služba je k dispozici klientům agentury, kteÅ™­ potÅ™ebuj­ outsourcing high-end webov programovac­ dovednosti. NaÅ¡e poloha n¡s čin­ atraktivn­ pro lond½nsk agentury. N­zk režijn­ n¡klady znamenaj­ n­zk poplatky a jsme velmi rychl­ a spolehliv­ v produkci pr¡ce.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.