žádný

D­ky za v¡Å¡ z¡jem o pÅ™isp­v¡n­ do Mozilly! Projekt Mozilla v­t¡ pÅ™­spÄ›vky od každho, kdo sd­l­ naÅ¡e c­le a chce pÅ™ispÄ›t zdrav½m a konstruktivn­m způsobem v naÅ¡­ komunitÄ›. Jako takov½ požadujeme, aby vÅ¡ichni, kteÅ™­ se pod­lej­ na dohodÄ› o dodržov¡n­ pokynů pro ºÄast na ºÄasti Společenstv­, aby n¡m pomohli vytvoÅ™it bezpečn a pozitivn­ zkuÅ¡enosti Společenstv­ pro vÅ¡echny.

Rychl½ start:

Jako kritick¡ č¡st mise, Mozilla investuje do inov¡torů a projektů, kteÅ™­ pracuj­ na tom, aby Internet otevÅ™enÄ›jÅ¡­, inkluzivn­, decentralizovan½ a bezpečn½. Tyto programy maj­ vlastn­ soubor požadavků a aplikačn­ho procesu, pÅ™ečtÄ›te si pozornÄ›.

Nemůžete pÅ™istupovat ke stÅ™edn­m programu

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

PÅ™ispÄ›t k otevÅ™en½m zdrojov½m projektům v¡m bude lepÅ¡­ v½voj¡Å™. Nen­ nic podobnho c­tit tlak potenci¡lnÄ› tis­ců jin½ch lid­, kteÅ™­ použ­vaj­ a experimentuj­ s vaÅ¡­m k³dem. Masov¡ odpovÄ›dnost open source bude zdokonalovat sv dovednosti pro v½voj¡Å™e, jako nic jinho.

X-t½m je velk½m zast¡ncem otevÅ™enho zdroje; Je to důležit½ faktor v naÅ¡em rozhodnut­ o pron¡jmu. Ale tak ch¡peme, že sk¡k¡n­ do projektu Open Source může b½t skličuj­c­ vyhl­dka pro ty, kteÅ™­ jsou na to nov. Takže jsme pož¡dali X-Teamers zkuÅ¡en s pÅ™isp­v¡n­m k otevÅ™en½m zdrojov½m projektům pro jejich nejcennÄ›jÅ¡­ nugety vhledu.

Nalezen­ času

Pojďme se dostat běžnou omluvu z cesty. Hlubok, vÅ¡ichni v­me, že "nem¡m čas" opravdu znamen¡ "Je mi to jedno." M¡te dost času na to, abyste pÅ™ispÄ›li k otevÅ™en½m zdrojov½m projektům, ale možn¡ budete muset pÅ™ekÅ™¡telit sv priority.

pro jeden, jak je uvedeno v½Å¡e, společnosti se pod­vat na v¡Å¡ z¡znam o open source pÅ™­spÄ›vků k určen­, zda v¡s nebo ne najmout. Pravideln½ open source pÅ™ispÄ›vatel m¡ mnohem vyÅ¡Å¡­ Å¡anci na najati než nÄ›kdo, kdo nikdy pÅ™ispÄ›l k open source. Je to palivo, kter můžete použ­t k prodeji.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.