SAVE PRO WEB chybí

Použit­ uživatelskho rozhran­ Photoshopu je nÄ›co jako putov¡n­ pÅ™es kavern³zn­ chodn­k. Existuje tolik zvratů a otoč­ se, že nev­te, kde zač­t, nebo co jdete smÄ›rem k. To znamen¡, až do projektu vyžaduje konkrtn­ schopnost.

, kter¡ se vÅ¡ak nevztahuje na z¡chranu obr¡zků, že spr¡vnÄ›? Jak obt­Å¾n může b½t uložen­ obrazu? Ukazuje se, nen­ to tak intuitivn­. Photoshop umožňuje zabil form¡tů souborů a parametrů, z nichž každ½ m¡ vlastn­ v½hody. Občas může ukl¡d¡n­ sn­mků v konkrtn­ch form¡tech souborů sn­Å¾it kvalitu vaÅ¡­ pr¡ce. Zde je průvodce, abyste zajistili, že ukl¡d¡te sn­mky na nejvyÅ¡Å¡­ možn kvalitu.

Nemůžete přistupovat k tutspluscom

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

M¡te sv tvorbu pÅ™esnÄ›, jak to chcete a teď je čas to zachr¡nit. Chcete to uložit jako png. NicmnÄ›, když jdete na uložen­, PNG se nezobraz­ v seznamu možnost­ typu souboru, kter si můžete vybrat. Co dÄ›l¡Å¡? PotÅ™¡sl vaÅ¡­ pÄ›sti v poč­tači ve frustraci bude mal½ problm vyÅ™eÅ¡it. Ale m¡te Å¡tÄ›st­, protože čten­ tohoto čl¡nku v¡m nab­dne odpověď.

Problmy s PNG v aplikaci Photoshop obvykle vznikaj­, protože nastaven­ nÄ›kde zmÄ›nilo. Možn¡ budete muset zmÄ›nit režim barev, režim bitů obr¡zku, použijte jinou metodu Save, odeberte libovoln½ non-PNG povolen½ form¡tov¡n­ nebo resetov¡n­ pÅ™edvoleb.

Co je to png?

Pokud se snaž­te uložit soubor jako png, pravdÄ›podobnÄ› m¡te pÅ™edstavu o tom, co je tento typ souboru dobr½. Jen abych se ujistil, že jsme vÅ¡ichni na stejn str¡nce, podrob­me kr¡tce PNG.

PÅ™edevÅ¡­m, PNG je vyslovov¡n "ping" a to znamen¡ pÅ™enosnou s­Å¥ovou grafiku. Jako form¡t souboru je naps¡n .png a zobraz­ se pÅ™­mo po n¡zvu souboru stejnÄ› jako JPEG nebo jak½koli jin½ typ souboru.Adring pomoc­ form¡tu souboru PNG

V½hody použit­ form¡tu souboru PNG

Tento form¡t souboru je obzvl¡Å¡tÄ› milov¡n webov½mi designry pro jeho schopnost podporovat průhledn pozad­, stejnÄ› jako obr¡zky s transparentn­mi d­ly nebo poloprůhledn obr¡zky. To je užitečn pro vytv¡Å™en­ log a různ½ch typů grafiky dynamick½ch webov½ch str¡nek.

Fotografov tak často použ­vaj­ PNG soubory pro vytvoÅ™en­ jejich vodoznaků. Mohou um­stit sv logo pÅ™es obraz s transparentnost­, takže to neblokuje obraz pod, ale zajiÅ¡Å¥uje, že obraz nemůže b½t odcizen bez toho, aby se s n­m stalo.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.