10 nejlepších bezplatných wordpress členských pluginů

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

Věř­me, že každ½ by mÄ›l b½t schopen stavÄ›t a provozovat členstv­. NemÄ›li byste si naj­mat v½voj¡Å™e nebo m­t dovednosti k³dov¡n­. Takže jsme navrhl člena, abychom byli snadno a jednoduch­ pro tměř kdokoliv k nÄ›komu spuÅ¡tÄ›n­ a růstu členstv­ v aplikaci WordPress.

S vÄ›tÅ¡inou člensk½ch systmů dostanete uzamknut do systmu pro spr¡vu obsahu (CMS), jako je WordPress a je opravdu těžk zmÄ›nit. ÄŒlenov½ prostor pracuje se vÅ¡emi popul¡rn­mi možnostmi CMS, takže se můžete snadno pÅ™esunout do jinho, ​​aniž byste museli ovlivnit sv členy nebo jejich podrobnosti o fakturaci.

Nemůžete z­skat pÅ™­stup k členÄ›n­

Pokud jste vlastn­kem str¡nek (nebo spravujete tyto str¡nky), pros­m, whitelist vaÅ¡e IP nebo pokud si mysl­te, že tento blok je chyba, otevÅ™ete pros­m letenku na podporu a ujistÄ›te se, že zahrnout podrobnosti bloků (zobrazen v Pole n­Å¾e), takže v¡m můžeme pomoci pÅ™i odstraňov¡n­ problmů.

Nemůžete přistupovat k elegantthemescom

V tomto prvn­m z mnoha gravitace formul¡Å™i startru průvodce, pod­v¡me se na to, jak můžete uživatelům umožnit registrovat nov ºÄty na vaÅ¡ich str¡nk¡ch, stejnÄ› jako umožnit st¡vaj­c­m uživatelům pÅ™ihl¡sit se z libovoln str¡nky pomoc­ widgetu pÅ™ihl¡Å¡en­ . Diskutujeme o jednotliv½ch kroc­ch tohoto nastaven­ procesu a sd­lej­ nÄ›kolik top tipů a osvÄ›dčen½ch postupů, kter v¡m pomohou zač­t s registrac­ uživatelů na vaÅ¡ich webov½ch str¡nk¡ch ...

Gravitace Forms Add Registrace Add-on

Gravitace Forms Uživatelsk¡ registrace DoplnÄ›k je velmi rychl½ a snadno nastavit registrace uživatele na vaÅ¡ich webov½ch str¡nk¡ch. Po instalaci může tento doplnÄ›k pracovat s jak½mkoliv formou - nov½m nebo existuj­c­m - i když nÄ›kter konkrtn­ pole budou muset b½t zahrnuta do zvolen formy.

Je důležit poznamenat, že doplnÄ›k registrace uživatele automaticky nevytv¡Å™­ role a schopnosti v aplikaci WordPress, ani neposkytuje ž¡dnou formu omezen­ obsahu na vaÅ¡ich webov½ch str¡nk¡ch. Pokud potÅ™ebujete vytv¡Å™et a spravovat role a funkce a omezit obsah na konkrtn­ch str¡nk¡ch nebo pÅ™­spÄ›vc­ch, doporučujeme editoru rol­ uživatele a omezit obsah.

Jak vytvoÅ™it formul¡Å™ registrace uživatele

Armbember je jedno-of-jeho laskavho wordpressu členstv­ plugin, kter½ poskytuje vÅ¡echny ž¡nry funkce souvisej­c­ s členstv­ v symetrickm způsobem. Cel funkce členstv­ jsou pod jednou stÅ™echou a snadno použiteln.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.