Konečným průvodcem pro pěstování vašeho řemeslného obchodu

nÄ›kdy ocitnete v tvorbÄ› nÄ›co z nudy, z¡jmu, nebo jen naprostou zvÄ›davost vaÅ¡ich schopnost­? Pak po odesl¡n­ na soci¡ln­ch mdi­ch, obdrž­te koment¡Å™e jako: "Hej! Kde jsi to koupil? " Nebo "to je hezk! Chci jeden! "

Nebylo by to skvÄ›l½ n¡pad zpeněžit v¡Å¡ talent? BudeÅ¡ zas¡hnout dva pt¡ky s jedn­m kamenem! Plus, dnes, tam je rostouc­ trh pro ručnÄ› vyroben Å™emesla a Å™emesln webov str¡nky, kter jsou rozhodnÄ› vzkvtaj­c­.

Bylo by to perfektn­ čas zač­t, pokud pÅ™em½Å¡l­te o obr¡ten­ svho kon­Äka do ziskovho podnikatelskho podniku. MÄ›li byste pÅ™ekvapeni, jak moc můžete pÄ›stovat sv pen­ze prostÅ™ednictv­m mal½ch podniků.

-

  • Software "icontream advisorcross-platformov½ software pro maximalizaci vaÅ¡­ online reklamy.
  • poradce pro agencieessCale VaÅ¡i agenturu se softwarem wordstream
  • Localiq marketingov službyDigital Å™eÅ¡en­ pro cel½ celou n¡levku prezentovanou slovem
  • testimonialShear Co n¡s dÄ›l¡ skvÄ›le - pÅ™­mo od naÅ¡ich z¡kazn­ků .
  • voln n¡Å™ad­analyzovat a zlepÅ¡it svůj digit¡ln­ marketing - zdarma!

hlavn­ navigace

Pokud prod¡v¡te ručnÄ› vyr¡bÄ›n Å™emesla, jste pravdÄ›podobnÄ› vÄ›domi etsy. Ale mnoho lid­ se zaj­m¡, jestli to stoj­ za to prod¡vat na etsy už a kde mohou prod¡vat sv ručn­ v½robky online, kromÄ› etsy.

Snad proto, že etsy zmÄ›nila jejich algoritmus, takže provoz a tržby nejsou to, co b½valy, nebo možn¡ c­t­, že jejich kategorie je pÅ™­liÅ¡ nasycen¡. Bez ohledu na to, že tento čl¡nek sd­l­ nÄ›kolik n¡vrhů pro dalÅ¡­ způsoby, jak prodat ručn­ handmade online.

+ M­sta pro prodej ručn­ch Å™emesel online (kromÄ› etsy)

ZemÄ› uveden¡ vedle každho tržiÅ¡tÄ› je m­sto, kde vÄ›tÅ¡ina jejich provozu poch¡z­, a ve vÄ›tÅ¡inÄ› pÅ™­padů i tam, kde je web založena. NÄ›kter umožňuj­ uživatelům mimo zemi pÅ™ipojit, zat­mco jin­ ne.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.