Top 20 fontů, které budou oblíbené u návrhářů v roce 2020

Pozn¡mka: Vzhledem k tomu, že volby p­sma jsou subjektivn­, n¡Å¡ designov½ t½m vyr¡bÄ›l sv¡ fonty na z¡kladÄ› čitelnosti, pružnost n¡vrhu a celkov estetick. Abychom v¡m pomohli učinit vaÅ¡e rozhodnut­, tÅ™­dÄ›la jsme p­sma podle stylu: klasick, elegantn­, modern­, kreativn­ a minimalistick. / p >.

Klasick p¡ry p­sma

P¡rov¡n­ p­sma Styl: Classic, Serif + Sans Seriftitle Font: Playfair Displaypera Font: Source Sans Protext Barva: RGB (240, 214, 187) Barva pozad­: RGB (53, 53, 53) DalÅ¡­ barva ( S): RGB (160, 138, 127)

P¡rov¡n­ p­sma Styl: Classic, Serif + Sans Seriftitle Font: QuattrocentoParagrain Font: Quattrocento SansteXt Barva: RGB (226, 223, 218) Barva pozad­: RGB (38, 38, 38) DalÅ¡­ barvy (38, 38, 38) : RGB (175, 152, 136)

P¡rov¡n­ p­sma Styl: Classic, Serif + Seriftitle Font: Quattrocentoparagrain Font: Fanwood TextText Barva: RGB (249, 246, 239) Barva pozad­: RGB (109, 106, 101) Dodatečn¡ barva (y): RGB (191, 175, 160), RGB (217, 203, 192)

P¡rov¡n­ p­sma Styl: Classic, Slab + Seriftitle Font: OSWaldPara Font: QuattrocentOrdex Barva: RGB (38, 25, 17) Barva pozad­: RGB (249, 246, 239) Dodatečn¡ barva (y): RGB (102, 74, 50), RGB (191, 175, 160)

 • bootstrap r¡mec
 • css
 • konstrukčn­ trendy
 • fonty
 • design na voln noze
 • Obecn½ design
 • Ikony
 • Design inspirace
 • javascript
 • logo design
 • n¡vrh
 • Fotografie
 • tiskov½ design
 • UI Design
 • UX Design
 • web design
 • wordpress
 • wordpress pluginy
 • wordpress motivy
 • Adobe After Effects
 • Adobe Illustrator
 • Adobe InDesign
 • Adobe Lightroom
 • Adobe Lightroom
 • Adobe Photoshop <
 • Adobe Premiere PRO
 • Apple Keynote
 • Apple Motion
 • fin¡le cut Pro
 • Microsoft PowerPoint
 • Procreate
 • skica aplikace

se snaž­te naj­t konkrtn­ p­smo, kter odpov­d¡ vaÅ¡emu kreativn­mu vize? Pak jste na spr¡vnm m­stÄ›! V­me, jak obt­Å¾n a časovÄ› n¡ročn může b½t naj­t dobr, vysoce kvalitn­ fonty, takže jsme udÄ›lali hled¡n­. S v­ce než 100 voln½mi p­sma na v½bÄ›r z v¡s garantujeme, že najdete ten, ne-li nÄ›kolik, potÅ™ebujete. Ty jsou opravdu fonty, kter jste hledali!

Tato sb­rka se zaměřuje na ty čist a v½razn fonty, kter budou dÄ›lat profesion¡ln­ a vysoce čiteln½ dopad na vaÅ¡e n¡vrhy, pokud jsou na webu nebo v tisku. Takže, neexistuj­ ž¡dn pÅ™­liÅ¡ dekorativn­ styly, protože jsme pokryli ručnÄ› tažen p­sma, p­sma Å¡tÄ›tců, sci-fi fonty, robustn­ p­sma, gotick¡ p­sma, obrysov¡ p­sma, komick¡ p­sma, graffiti fonty, a vÅ¡echny ostatn­ kreativn­ a nepÅ™edv­dateln fonty my vÅ¡echny l¡sky, dÅ™­ve. / p >.

Bez poklesu pÅ™­liÅ¡ mnoho do p­sma klasifikace a tak pomoci v¡m zjistit, že perfektn­ p­smo, kter jste hledali mnohem rychleji, jsme seskupili nejobl­benÄ›jÅ¡­ kategorie pro v¡s: zdarma serif fonty, svobodn sans serif Fonty, voln¡ deska Serif fonty, voln¡ geometrick¡ fonty a voln¡ monospacovan¡ p­sma. / p >.

voln¡ fonty serif

Serify jsou definov¡ny mal½mi čarami (nebo dekorativn­mi funkcemi), kter¡ stezka z okrajů každho p­smene a č­sla. Vzhledem k tomu, že serif fonty jsou považov¡ny za snadnÄ›jÅ¡­ čten­, jsou obvykle použ­v¡ny v tiskovm designu, protože znaky jsou jasnÄ›jÅ¡­ a v½raznÄ›jÅ¡­, takže je mnohem snazÅ¡­ pro naÅ¡e mozky zpracov¡vat. / p >.

StejnÄ› jako deska serifs (viz d¡le), vždy existuj­ v½jimky z pravidla. VÄ›tÅ¡ina Serifs bude fungovat perfektnÄ› stejnÄ› jako titul nebo titulek na webu, a nÄ›kteÅ™­, jak uvid­te v½bÄ›rem voln½ch p­sma Serif n­Å¾e, bude dokonce pracovat kr¡snÄ› jako text tÄ›la, ale pozornÄ› si vyberte svou webovou typografii. / p >.

bitter ht serif

bitter ht je modern­ vezmete na slab serif p­sma. Zat­mco autoÅ™i doporučuj­ pro ebooky, může b½t hoÅ™k½ ht použit s různ½mi displeji (včetnÄ› webovho p­sma) pro vytvoÅ™en­ intelektu¡ln­ atmosfry. Dod¡v¡ se s variac­ hmotnosti zdvihu. Bitter HT je ide¡ln­ serif pro v¡Å¡ dalÅ¡­ projekt. / p >.

arkibal serif (enhato elementy)

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› odesl¡n­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.