Porozumění symetrii a asymetrii v designu

Asymetrie je nedostatek symetrie nebo rovnosti mezi polovinami vaÅ¡eho n¡vrhu. Zat­mco obÄ› poloviny symetrickho designu budou stejn (nebo podobn), obÄ› poloviny asymetrickho proveden­ budou odliÅ¡n.

Kdy použ­t asymetrii v designu

VytvoÅ™en­ vyv¡Å¾en kompozice je nezbytn pro vyj¡dÅ™en­ konkrtn­ch emoc­ uživateli. T­m, že inteligentn­ využit­ tohoto využit­ můžeme vytvoÅ™it vizu¡ln­ komfort, b½t dynamick½ a dokonce zdůraznit určit prvky v naÅ¡em designu. Slab složen­ na druh stranÄ› učin­ n¡Å¡ design bezv½znamn½ a beztvarn½. Proto mohou b½t nÄ›kter n¡vrhy vizu¡lnÄ› harmonick a pÅ™­jemnÄ›jÅ¡­ než ostatn­.

Nemůžete přistupovat k elegantthemescom

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

DesignÅ™i znaj­ důležitost zvl¡dnut­ vizu¡ln­ho konceptu rovnov¡hy za uveden­ spr¡vn zpr¡vy pro publikum vn­mat. ÄŒasto se bilance považuje za dosažen­ pouze tehdy, když jsou vÄ›ci v symetrii nebo maj­ stejnou hmotnost na obou stran¡ch designu. To nen­ pravda; Můžete tak dos¡hnout rovnov¡hy i jin½mi způsoby. Za t­mto ºÄelem bychom mÄ›li nejprve pochopit, jak½ zůstatek v konstrukčn­ch prostÅ™edc­ch. Je zn¡m jako distribuce prvků designu. Je to vizu¡ln­ interpretace gravitace v designu. Zd¡ se, že velk, hust objekty jsou těžš­, zat­mco mal prvky se zdaj­ b½t lehč­. Existuj­ různ způsoby, jak dos¡hnout rovnov¡hy v designu. Budeme diskutovat o dvou takov½ch metod¡ch, kter jsou Å¡iroce použ­v¡ny: symetrick½ a asymetrick½ design.

Nejste schopni přistupovat wwwpleransightcom

Pro nejlepÅ¡­ zkuÅ¡enosti, upgrade na novÄ›jÅ¡­, podporovan½ prohl­Å¾eč pomoc­ n­Å¾e uveden½ch odkazů. Pokud nemůžete upgradovat prohl­Å¾eč, je k dispozici dočasn str¡nky IEEE Xplore pro z¡kladn­ vyhled¡v¡n­ s odkazy na fulltext.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.