Vzorů návrhu webové aplikace

VÅ¡imnÄ›te si, jak vÄ›tÅ¡ina produktů je relativnÄ› podobn¡? M­sta maj­ horn­ panel NAV. Aplikace použ­vaj­ z¡ložky. VÄ›tÅ¡ina pÅ™ihl¡Å¡en­ bude tvoÅ™ena dvÄ›ma vstupn­mi poli, kter požaduj­ vaÅ¡e uživatelsk jmno a heslo, spolu s tlač­tkem odeÅ¡lete kl¡vesov informace. ObecnÄ› budeme dodržovat stejn kroky, když si koup­me Goodie a projdeme procesem odhl¡Å¡en­.

Jak jsou vzory Design UI?

Vzory designu UI se opakuj­ Å™eÅ¡en­ běžn½ch problmů v designu uživatelskho rozhran­. Pom¡haj­ n¡m vyhnout se objevov¡n­ kola a prov¡dÄ›t navrhov¡n­ spolehlivho Å™eÅ¡en­ problmu Å™eÅ¡en­ rozhran­ mnohem rychleji.

I když jsou chlb a m¡slo z UI designu, vzory Design UI nejsou n¡vrh¡Å™sk brainchild. Jsou zakoÅ™enÄ›ny v architektuÅ™e a programov¡n­ a byly navrženy tak, aby optimalizovaly proces rozvoje uživatelskho rozhran­.

VytvoÅ™en­m knihovny komponent, kter poskytuj­ osvÄ›dčen Å™eÅ¡en­ problmů uživatelů, v½voj¡Å™i byli schopni sn­Å¾it čas, kter½ tr¡v­ vytv¡Å™en­ a testov¡n­ d­lů, urychlen­ celkovho v½vojovho procesu. Netrvalo dlouho pro n¡vrh¡Å™e US UI vyzvednout v½hody vzory Design UI.

UI Design vzory jsou vÅ¡ude na str¡nk¡ch a aplikac­ch, a jsou zn¡mi uživatelům. Bude to trvat nÄ›kolik vteÅ™in, aby uživatel pochopil, co dÄ›lat v r¡mci rozhran­ navrženho s běžn½mi vzory Design UI. PÅ™ijet­ společn½ch vzorů znamen¡, že můžete využ­t tyto znalosti a zv½Å¡it snadnost použ­v¡n­ produktu.

vÄ›tÅ¡ina z n¡s nos­ trička. Moje tričko a vaÅ¡e se mohou liÅ¡it ve velikosti a fit, ale oba jsou rozpoznateln jako trička. Můžeme pÅ™idat nifty malou kapsu, podrobnosti o kr¡tk½ch ruk¡vech a tisknout vÅ¡echny druhy na nich. Struktura je vÅ¡ak skoro stejn¡ bez ohledu na to, jak moc pÅ™izpůsobujeme odÄ›v k naÅ¡im ºÄelu.

Vzory designu UI jsou podobn. Nab­zej­ obecnou strukturu, kterou můžeme vypracovat a pÅ™idat, odeč­st nebo mÄ›nit č¡sti pro pÅ™izpůsoben­ konkrtn­ sadÄ› požadavků jedinečn½ pro každ½ projektov½ projekt.

Proč jsou vzory Design UI důležit?

UI Design vzory nejsou jen běžn funkce, kter mohou b½t kop­rov¡ny do rozhran­; Jsou to vizu¡ln­ strategie pro rychl a efektivn­ Å™eÅ¡en­ běžn½ch problmů s designem UI. PÅ™em½Å¡lejte o nich jako modrotisk, kter½ n¡vrh¡Å™i odkazuj­ zpÄ›t na pokyny pÅ™i vytv¡Å™en­ rozhran­. Vzory Design UI tak poskytuj­ společn½ jazyk pro projektanty, kter½ udržuje nedorozumÄ›n­ minim¡lnÄ›, a stanov­ konzistenci, když v­ce n¡vrh¡Å™Å¯ pracuje na stejnm projektu.

UI design vzory nejsou užitečn pro n¡vrh¡Å™e - jsou tak důležit, pokud jde o uchov¡v¡n­ uživatele. Důvod, že tolik aplikac­ a webov½ch str¡nek se c­t­ tak snadno, je to kvůli společn½m vzorům Design UI. Mohl byste si pÅ™edstavit pÅ™ihl¡Å¡en­ na webov str¡nky, kter nemÄ›ly navigačn­ panel nebo ž¡dn¡ jasn¡ tlač­tka? Matouc­, že? Když se uživatel použ­vaj­ k zobrazen­ konkrtn­ch vzorů, může b½t jak¡koliv zmÄ›na tÄ›chto vzorů vst ke ztr¡tÄ› nÄ›kter½ch kl­Äov½ch kabelů a konverz­ch. Vzory Design UI udržuj­ kognitivn­ zat­Å¾en­ na minimum t­m, že se rozhran­ c­t­ intuitivn­.

vzorec n¡vrhu UI

Najdete spoustu knihoven Design Design UI online. V nich najdete vzory Design UI kategorizov¡ny. Problmy, kter v¡m mohou pomoci Å™eÅ¡it, se liÅ¡­, ale prvky obsažen v každm jsou stejn.

Jak jsou nejčastÄ›jÅ¡­ vzory Design UI?

Raison d'ªtre tohoto dobrodružstv­ bylo tlačit v¡Å¡ pokorn½ autor trochu v discipl­n¡ch vizu¡ln­ho designu a k³dov¡n­ JavaScriptu. Funkčnost aplikace, kterou jsem se rozhodl vybudovat, nebyla odliÅ¡n¡ od Access Accept. Je důležit zdůraznit, že to nen­ cvičen­ v původn­m myÅ¡len­. C­l byl mnohem mnÄ› důležit½ než cesta.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.