Web Form Builder Lite pro Mac

RozÅ¡­Å™en­ .exe n¡zvu souboru zobrazuje spustiteln½ soubor. V nÄ›kter½ch pÅ™­padech mohou spustiteln soubory poÅ¡kodit v¡Å¡ poč­tač. PÅ™ečtÄ›te si pros­m n¡sleduj­c­, chcete-li se rozhodnout pro sebe, zda soubor FormBuilder.exe v poč­tači je virus nebo trojsk½ konÄ›, kter½ byste mÄ›li odstranit, nebo zda se jedn¡ o platn½ soubor operačn­ho systmu Windows nebo spolehlivou aplikaci.

Webov formul¡Å™e jsou nezbytnou souč¡st­ internetu. Ale pokud chcete postavit jeden od nuly, mus­te zn¡t HTML, CSS, PHP, OMG a datab¡ze Galore. Web Form Builder umožňuje v¡m kus dohromady dokonal½ webov½ formul¡Å™ bÄ›hem nÄ›kolika minut. Z­sk¡te si stejn½ch siln½ch v½sledků, aniž byste museli zn¡t nÄ›kter½ z komplikovan½ch vÄ›c­, kter je čin­ pracovat.

Forma, o kter jste snili, může b½t Å¡lehačkou v sekund¡ch. PÅ™et¡hnÄ›te vstupn­ pole a dalÅ¡­ prvky formul¡Å™e na m­sto - voila, nov¡ webov¡ forma byla narozena! VytvoÅ™it registračn­ formul¡Å™e, objedn¡vkov formul¡Å™e, průzkumy, pozv¡nky, aplikace, kontaktn­ požadavky, pÅ™edplatn a cokoliv jinho si dok¡Å¾ete pÅ™edstavit.

Vyplňte mezery pro plnÄ›n­ každho prvku formul¡Å™e do pÅ™esnÄ› to, co potÅ™ebujete. Upravte text, Å¡t­tky, barvy a des­tky dalÅ¡­ch možnost­. VezmÄ›te si to snadn a vyladit pouze z¡klady. Nebo z­skat hardcore a nakonfigurujte vÅ¡e, co za-the-scny vÄ›ci, kter dÄ›l¡ neuvěřitelnÄ› v½konn½ webov½ formul¡Å™.

PÅ™ipraven k koÅ™en­ stylu svho formul¡Å™e? Vyberte si design z prohl­Å¾eče motivu, abyste jej aplikovali pÅ™­mo do formul¡Å™e a vyberte jin½, pokud zmÄ›n­te n¡zor. VaÅ¡e formul¡Å™e jsou postaveny s webov½mi standardy HTML5 a CSS3, takže můžete provst jakkoli pÅ™izpůsoben­, kter můžete sn­t o ºpravu k³du pozdÄ›ji.

Form Builder tak integruje s mnoha nejobl­benÄ›jÅ¡­mi poskytovateli plateb, včetnÄ› PayPal, Authorize.net, Google Checkout a 2Checkout. ProstÄ› si vezmÄ›te rychl½ okamžik, abyste mohli nastavit poskytovatele platby, paluby formul¡Å™e s vÄ›cmi, kter chcete ºÄtovat, a sledovat pen­ze v role.

Pokud jsou vaÅ¡e formul¡Å™e pÅ™ipraveny k webu, můžete použ­t službu Free S-Drive Forms pro hostov¡n­ webov½ch formul¡Å™Å¯ nebo nahr¡t soubory na vlastn­ server. Vzhledem k tomu, že tyto formy jsou plnÄ› kompatibiln­ s obÄ›ma destinac­, můžete kdykoliv pÅ™epnout z jednoho druhho. S-Drive zobrazuje vÅ¡echny v½sledky formul¡Å™e, aniž by museli konfigurovat vÄ›c a pÅ™in¡Å¡­ v¡m v½konn statistiky, kter v¡m Å™eknou, jak jsou vaÅ¡e formul¡Å™e použ­v¡ny. Pak můžete posedÄ›t zpÄ›t, aby vaÅ¡e formul¡Å™e provedly vÅ¡echny pr¡ce.

CoffeeCup Web Form Builder bude spuštěn v systmu Windows Vista Enterprise X64, Windows Vista Business X64, Windows Vista Home Premium X64, Windows Vista Home Basic X64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter, Windows Media Center Edition 2005, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Vista Ultimate X64, Windows Vista Ultimate a WinXP.

stahov¡n­

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

Kdokoli zn¡ dobr½ javascrip nebo jquary voln½ nebo jeden časov½ poplatek formul¡Å™ tvůrce pro Mac? L­b­ se mi coffeecup http: www.coffeeCup.com/web-form-Builder/ formul¡Å™, ale vÄ›c je tÅ™eba zaplatit každ½ mÄ›s­c použ­t plnou verzi. PotÅ™ebuji tvůrce "jeden čas zaplatit". Ž¡dn½ programov¡n­ pros­m kliknÄ›te a sestavte: D: rofl:

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.