Údržba webových stránek a hostování

Nab­z­me plnÄ› spravovan web hosting a e-mailov služby s naÅ¡­ dodatečnou podporou a pl¡nu ºdržby webov½ch str¡nek. Můžeme udÄ›lat pr¡ci in-house IT oddÄ›len­ a starat se o vÅ¡e, co se t½k¡ vaÅ¡ich webov½ch str¡nek a hostingu, včetnÄ› nastaven­ e-mailov½ch ºÄtů a forwarders, spr¡vu n¡zev domny, konfigurace filtrov¡n­ spamu a dokonce pom¡hat nastavit ºÄty zamÄ›stnanců -Site. Jsme na v½zvu k Å™eÅ¡en­ problmů včetnÄ› aktualizace a dostupnosti str¡nek a dostupnosti, s­tÄ› a br¡ny firewall, využit­ prostÅ™edků serveru, blacklist a spr¡va reputace a jakkoli jin problmy, kter spust­te. S naÅ¡­ podporou a bal­Äkem ºdržby webov½ch str¡nek můžete zavolat na n¡s, abyste pomohli s jak½mkoliv aspektem vaÅ¡eho webu hosting a e-mailu.

A co moje webov¡ str¡nka ºdržba? Postar¡me se o to taky

  • bezpečn, bezpečn, bezpečn, spolehliv servery
  • 99.9% Zaručen uptime uptime
  • neomezen¡ mÄ›s­Än­ Å¡­Å™ka p¡sma
  • 1 GB webovho prostoru / ºložiÅ¡tÄ›
  • UK-založen½ server um­stÄ›n­ serveru
  • Nastaven­ n¡zvu domny
  • e-maily pÅ™esmÄ›rov¡n­

Nemůžete přistupovat k beanstalkwebsolutionscom

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Nebyla to pro geek s vaÅ¡­ webov str¡nky

Investovali jste v­ce než jen pen­ze na sv½ch webov½ch str¡nk¡ch. Pojďme chr¡nit vaÅ¡e investice a ujistÄ›te se, že vaÅ¡e webov str¡nky pro v¡s v budoucnu pracuj­. M¡te-li jakkoli dotazy t½kaj­c­ se toho, co je nab­zeno pod každ½m bal­Äkem ºdržby, zeptejte se.

PotÅ™ebujete služby hostov¡n­ a ºdržby?

Internet nikdy nezkr¡je, a to zahrnuje vaÅ¡e webov str¡nky. ZmÄ›na technologi­, web design m³dy se zmÄ›n­, vaÅ¡e firma se zmÄ›n­ a vaÅ¡e str¡nky budou muset b½t aktualizov¡ny, aby to odr¡Å¾ej­.

Je to tak důležit pro aktivnÄ› spravovat sv str¡nky, jakmile budete pryč ž­t a můžeme nab­dnout Å™adu služeb, kter by proaktivn­ Å™­zen­ pro v¡s, takže se můžete soustÅ™edit na to, co dÄ›l¡te nejlpe - provozujete sv podnik¡n­.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.