Wordpress.org.org.

VytvoÅ™en­ banneru pln Å¡­Å™ky na domovsk str¡nce CampusGroups může b½t z¡bavn½ a dynamick½ způsob, jak pÅ™idat do uživatelsk zkuÅ¡enosti vaÅ¡­ ud¡losti, orientace, nebo jednoduÅ¡e pÅ™iv­tat sv studenty k vaÅ¡­ platformÄ›.

tlač­tko pln Å¡­Å™ky

Toto je textov½ blok, kter½ byl pÅ™eveden na n¡pis celho Å¡­Å™ka. Použit­ prvku textovho bloku umožňuje klientům m­t ovl¡dac­ prvek po obraze i veÅ¡kerm obsahu v horn­ č¡sti obr¡zku.

 • VytvoÅ™it textov½ blokov½ prvek
 • Vyplňte n¡sleduj­c­ informace
  • Uveďte n¡zev
  • Vyplňte obsah
  • Check m¡ obr¡zek
  • Zvolte soubor
  • velikost obrazu by mÄ›l b½t origin¡l
  • udržet zarovn¡n­ obrazu nastavit vlevo
  • ne Image Caption
  • může pÅ™idat odkaz, pokud je vhodnÄ›jÅ¡­
  • PÅ™idat vlastn­ tÅ™­du plnohodnotnho banneru

  pokyny

  Z¡kon, vyhl­dka, fashionopolismus a ikony (pokud jsou zakoupeny po 20. bÅ™eznu 2016) VÅ¡echny maj­ novou funkci s kr¡tk½m k³dem, kter¡ umožňuje zobrazit obraz pln Å¡­Å™ky v horn­ č¡sti str¡nek sb­rky bez obÄ›tov¡n­ popisu sbÄ›ru nebo sb­rka obrazu.

  PÅ™id¡n­ obr¡zku sb­rky Banner

  OtevÅ™ete str¡nku sb­rky v r¡mci svho obchodu admin, kter½ chcete pÅ™idat obr¡zek n¡pisu s plnou Å¡­Å™kou. PÅ™ejdÄ›te na spodn­ stranu str¡nky a kliknÄ›te na odkaz "Upravit webov str¡nky SEO", jak je zobrazeno n­Å¾e. Posledn­ č¡st Zde je pojmenov¡na: URL a zpracov¡n­ rukojeti je kus, kter½ se zobraz­ hned po / sb­rky / v tomto pÅ™­padÄ›, rukojeÅ¥ je: nejprod¡vanÄ›jÅ¡­

  krok

  VytvoÅ™it 1920px Å¡irok½ (minim¡ln­ velikost) obrazu a pojmenujte ho identicky s popisovačem vaÅ¡­ sb­rky v½Å¡e v kroku # 1. UjistÄ›te se, že je identick¡, vÅ¡echna mal¡ p­smena a uložena jako soubor .jpg. Pro tento pÅ™­klad by n¡Å¡ obraz byl naz½v¡n best-selling.jpg. Pokud se vaÅ¡e sb­rka rukojeÅ¥ naz½v¡ Å¡aty, budete Å¡etÅ™it obr¡zek jako Å¡aty.jpg.

  krok

  Toto bude nyn­ pÅ™idat tento obr¡zek na zač¡tek tto str¡nky sb­rky, můžete pÅ™idat libovoln½ dalÅ¡­ obsah do popisu sbÄ›ru, což se bude zobrazovat o nÄ›co d¡le na str¡nce. KlepnÄ›te na tlač­tko Uložit a opakovat pro ostatn­ sb­rky.

  PÅ™ehledÂ

  UdÄ›lej si svou značku vyniknout s naÅ¡­m doplnÄ›k n¡pisu s plnou Å¡­Å™kou. To v¡m umožn­ uk¡zat oko-lov Å¡irok½ banner na libovoln str¡nce vaÅ¡eho obchodu. Je to dalÅ¡­ vylepÅ¡en­ na vaÅ¡e pÄ›kn webov str¡nky. UrčitÄ› v¡m pomůže pÅ™il¡kat v­ce z¡kazn­ků a zv½Å¡it m­ru prokliku vaÅ¡ich bannerů.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.