Nejlepší Youtube kanál naučit se vývoj webového vývoje Quora

Algoritmus YouTube rozhoduje, co lid sleduj­ na Youtube 70% času. A podle PEW Research Center, 81% uživatelů American YouTube Å™­k¡, že pravidelnÄ› sleduj­ videa doporučen¡ algoritmem.

Pokud jste tvůrce pracuj­c­ na z­sk¡n­ v­ce pohledů YouTube, nebo značka budov¡n­ vaÅ¡­ marketingov strategie YouTube, doporučen­ platformy algoritmus poč­t¡ hodnÄ›. Jak si tedy optimalizujete svůj kan¡l a videa pracovat s n­m, ne proti tomu?

Youtube obvykle nen­ zn¡mo, že je to super transparentn­ s tvůrci nebo inzerenty o tom, jak je vyd¡na pÅ™­slovečn¡ klob¡sa. Takže v tomto čl¡nku se pod­v¡me na historii priorit Youtube, pokud jde o pomoc div¡kům objevit nov¡ videa. Umožňujeme, jak se algoritmus funguje, stejnÄ› jako vÅ¡echny nejnovÄ›jÅ¡­ algoritmus YouTube pro 2020. Bonus: St¡hnÄ›te si zdarma 30denn­ pl¡n na pÄ›stov¡n­ YouTube po rychlm, denn­m seÅ¡itu v½zev, kter v¡m pomohou kickstart v¡Å¡ růst YouTube kan¡lu a sledovat svůj ºspÄ›ch. Z­skat skutečn v½sledky po jednom mÄ›s­ci.

Stručn¡ historie algoritmu youtube

Je zÅ™ejm, že tento systm mÄ›l tendenci uk¡zat lidem hodnÄ› Clickbait: zav¡dÄ›j­c­ tituly a miniatury proliferov¡ny. Uživatel by klikli, ale pak se c­tili podvedeni, pravdÄ›podobnÄ› trochu naÅ¡tvan½, a pak opustil videa na d¡lku. Nakonec, YouTube si uvÄ›domil, že jejich uživatelsk¡ zkuÅ¡enost Å¡la dolů po odtoku a zmÄ›nil toky.

knihy

Jeden z nejlepÅ¡­ch důvodů, proč se učit angličtinu na YouTube je, že vÄ›tÅ¡ina lekc­ je kr¡tk¡, ale sdÄ›luje mnoho informac­ v snadno srozumitelnm způsobu. Nen­ ž¡dn¡ Å¡ance, že ztrat­te sv zaměřen­. T­m, že m¡ ponoÅ™en­ do jedn kr¡tk lekce dennÄ›, brzy si vÅ¡imnete rozd­l ve vaÅ¡­ schopnosti mluvit anglicky.

učen­ jak½koli nov½ jazyk bude v½zvou. Ale zkuÅ¡enost nemus­ b½t bolestiv. Můžete dokonce naj­t tis­ce YouTube videa s extra anglick½mi vzdÄ›l¡vac­mi funkcemi na fluentu.

NapÅ™­klad fluentu poskytuje interaktivn­ titulky. Můžete kliknout libovoln slovo v titulkům pro okamžitou definici, nezapomenuteln½ obraz a pÅ™­klady. Každ½ fluentu anglick½ jazyk video tak pÅ™ich¡z­ s kart¡Äky a z¡bavn kv­zy, abyste se ujistili, že si pamatujete slova, kter¡ jste se naučili.

PoÅ¡lete n¡m e-mail

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.