Služby rozvoje webových stránek eCommerce

Nevzd¡vejte se na webov½ch obchodech, protože Amazon, Ebay a Iheb. S tměř 2 miliardami digit¡ln­ch kupců po celm svÄ›tÄ›, v½voj webov½ch str¡nek eсommerce je st¡le skvÄ›l½ podnikatelsk½ n¡pad. Ale dÄ›lat dobr½ internetov½ obchod, kter½ bude vystupovat z davu, zahrnuje v­ce než jen hezk½ design a dobr SEO.

webov¡ str¡nka e-commerce by mÄ›ly m­t fantastick uspoÅ™¡d¡n­, zapojen­ obsahu a strategii uk¡zat sv nejlepÅ¡­ nahoÅ™e. NaÅ¡i odborn­ci budou strategizovat, jak by vaÅ¡e webov str¡nky mÄ›ly vypadat a co bude pÅ™itahovat vaÅ¡e z¡kazn­ky. E-commerce průmysl m¡ tvrdou konkurenci, takže vaÅ¡e webov str¡nky vypadaj­ to nejlepÅ¡­ ze vÅ¡eho je velmi důležit.

 • 400KQualified veden­ generovan
 • $ 1,2 billiondie pÅ™­jmy generovan za posledn­ch 5 let
 • 32KeCommerce transakce

k

jsme postavili prodloužen­ pytlů a jeho skvÄ›l zkuÅ¡enosti. S velk½m rozsahem pÅ™izpůsoben­ a Å¡k¡lovatelnosti jeho opravdu ºÅ¾asn pracovat na Bagisto, velmi snadno instalovat a čist½ k³d je jedn­m z nejlepÅ¡­ch vlastnost­ Bagisto.

Str¡nky

  Software Product Engineering
 • Dedikovan v½vojov t½my
 • Služby augmentace zamÄ›stnanců
 • UI / UX Design
 • v½voje frontend
 • v½voje webu
 • v½voj mobiln­ch aplikac­
 • modernizace aplikac­
 • testov¡n­ a zajiÅ¡tÄ›n­ kvality

Z­skejte pln služby pro v½voj cyklu podle nejnovÄ›jÅ¡­ch technologi­, trendů a n¡strojů. Když si vyberete jako svůj v½vojov½ partner, zjist­te si optim¡ln­ kvalitu, včasn dod¡n­ a kompletn­ m­ru-of-mysl

  Pron¡jem mobiln­ch aplikac­ Developers
 • N¡jemci android v½voj¡Å™i
 • pron¡jem reagovat nativn­ v½voj¡Å™i
 • půjčov¡n­ v½voj¡Å™i Kotlin
 • pron¡jem iontov½ch v½voj¡Å™Å¯
 • pron¡jem iPhone / iOS v½voj¡Å™i
 • pron¡jem flutter v½voj¡Å™i
 • pron¡jem ar app v½voj¡Å™i
 • půjčovat v½voj¡Å™e VR
 • pron¡jem app V½voj¡Å™i

Ačkoli vÄ›tÅ¡ina podniků pÅ™ech¡z­ do režimu online bÄ›hem recese Covid-10, mohli bychom vidÄ›t tuto tendenci pÅ™ed kriz­. Jsme svÄ›dky rychle rostouc­ popularity online nakupov¡n­. Služby rozvoje webov½ch str¡nek eCommerce tak se staly jeÅ¡tÄ› v­ce než dÅ™­ve.

Pokud jde o vlastnictv­ business eCommerce, prvn­ ot¡zka pÅ™ich¡z­ na mysl je to, co je nejlepÅ¡­ k³duj­c­ jazyk pro eCommerce str¡nky. V tomto čl¡nku zv¡Å¾­me nejlepÅ¡­ technologie pro v½voj webov½ch str¡nek eCommerce.

V½hody podnik¡n­ eCommerce

N¡Å¡ v½voj Elektronickho obchodu Magento poskytuje vynikaj­c­ flexibilitu spojenou s vysoce funkčn­m funkčnostem j¡drovho eCommerce, včetnÄ›, spr¡vu produktů, spr¡vu objedn¡vek, pod¡v¡n­ zpr¡v, pÅ™epravy, vyhled¡v¡n­ produktů, kter jsou um­stÄ›ny v bezpečnm prostÅ™ed­.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.