Umění zarovnání v grafickém designu

Dnes budeme zkoumat jeden z nejz¡kladnÄ›jÅ¡­ch principů v designu: zarovn¡n­. Toto klamnÄ› jednoduch tma je ve skutečnosti pomÄ›rnÄ› komplexn­ a patÅ™­ mezi nejv­ce pozoruhodnÄ› postr¡daj­c­ profesion¡lie v designrech dnes.

Siln½ uchopen­ toho, jak a kdy použijete určit vyrovn¡n­, okamžitÄ› v¡m umožn­ lepÅ¡­ n¡vrh¡Å™ a zůstane z¡kladn­m blokem budov¡n­ pro vÅ¡e, co vytvoÅ™­te po celou dobu zbytku sv kariry.

hlavn­ obsah

Pomoc­ vlastnosti vertik¡ln­ zarovn¡n­ určete vertik¡ln­ zarovn¡n­ inline prvku. Vertik¡ln­ hodnoty zarovn¡n­ jsou vzhledem k z¡kladn­ linii, v½Å¡ku textu (velikost p­sma) nebo celkovou v½Å¡ku textovho Å™¡dku. V průbÄ›hu pohledu na vertik¡ln­ hodnoty zarovn¡n­ se tato sekce zav¡d­ dalÅ¡­ důležit koncepty CSS, jako jsou napÅ™­klad nahrazen prvky a model inline box.

Jak typy typografick½ch zarovn¡n­ jsou k dispozici?

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet, Conseetuer Adipciscing Elit. Ve voze Vehicula Est ne Nulla v mi eget purus hendrerit tempus. Pellentesque Oblastn­k Morbi Tristique Senectus et Netus et Malesuada Fameses AC Turpis Egestas.

vpravo zarovnan½ text

  • Prohl­dka ZačnÄ›te zde pro rychl½ pÅ™ehled webu
  • n¡povÄ›dy Centrum n¡povÄ›dy Podrobn odpovÄ›di na vÅ¡echny dotazy, kter můžete m­t
  • meta diskutovat o fungov¡n­ a politik¡ch Z tohoto webu
  • O n¡s DalÅ¡­ informace o pÅ™etečen­ z¡sobn­ku Společnost
  • Obchod se dozv­te v­ce o naj­m¡n­ v½voj¡Å™Å¯ nebo vys­l¡n­ reklam s USA

Stack Exchange S­Å¥ se skl¡d¡ z 177 Q & A komunit, včetnÄ› pÅ™etečen­ z¡sobn­ku, nejvÄ›tÅ¡­, nejv­ce důvÄ›ryhodnÄ›jÅ¡­ online komunity pro v½voj¡Å™e se učit, sd­let sv znalosti a budovat svou kariru.

Současn¡ komunita

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.